Ministarstvo saobraćaja

Inicijativa za unapređenjem saobraćaja u mirovanju na području KS

Određena istraživanja su pokazala da građani grada Sarajeva i Kantona Sarajevo gube dosta vremena prilikom pronalaska parking mjesta. Problem predstavlja svakim danom povećan broj vozila na ulicama, a tako i nedostatnost parking mjesta. Izgradnjom novih parking mjesta na područjima postojećih Željezničkih stanica na području KS može se riješiti ovaj problem. Naime, tripartitnim djelovanjem Vlade KS, ŽFBiH d.o.o. Sarajevo i lokalnih zajednica uvoliko se može popraviti stanje dovoljnog broja parking mjesta u KS.

Zahtjevam od nadležnih kantonalnih javnih organa da se isplate ostali doprinosi za Hujić Senada bivšeg uposlenika GRAS-a odnosno u potpunosti izvrši presuda Vrhovnog suda FBIH broj 65 0 Rs 5333536 22 Rev

Postavljeno na: 
Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: