Ministarstvo saobraćaja

Razmatranje načina prevencije kretanja motornih vozila neprilagođenom brzinom na dva lokaliteta na Južnoj longitudinali (ulica Safeta Hadžića): • Pješački prelaz u naselju Aneks, pored Suda Bosne i Hercegovine; • Pješački prelaz između Olimpijskog naselja

Postavljeno na: 
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 

Zastupnička inicijativa za postavljanje horizontalnih usporivača brzine – “ležećih policajaca” na četiri ili više lokacija.

Postavljeno na: 
52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori