Ministarstvo saobraćaja

Pitanje: Molim Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo da mi odgovori na pitanje da li je tačno da u projektu rekonstrukcije tramvajskih stajalšta stoji da se uzemljenje od stajališta vezuje za tramvajske šine?

Postavljeno na: 
43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa “za postavljanje saobraćajnih znakova u cilju označavanja prava prvenstva u saobraćaju – Mjesna Zajednica Vratnik, Općina Stari Grad Sarajevo”.

Postavljeno na: 
42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa "da se vlasnicima Invalidske karte za gradski saobraćaj, naročito onima koji kupuju kupon od 21,70 i 29,00 KM dozvoli da koriste kupon i u vozilima Centroransa".

Postavljeno na: 
42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zaključak Admela Hodžić 13.09.21

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12– Drugi novi prečišćeni tekst, 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) na prijedlog zastupnice Hodžić Admele, Skupština Kantona Sarajevo na 41. Radnoj sjednici održanoj dana 13.09.2021. godine, donijela je slijedeći:

Z A K LJ U Č A K