Ministarstvo saobraćaja

Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu saobraćaja za uvođenje digitalnih obavještenja na tramvajska i autobuska stajališta o vremenu dolaska tramvaja i autobusa.

Postavljeno na: 
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa za postavljanje ležećeg policajca u ulici Vrbanjuša na potezu od broja 1 do 100 zbog blizine dječijeg vrtića, kao i zbog djece školskog uzrasta kao učesnika u saobraćaju u pomenutoj ulici. ”