Ministarstvo saobraćaja

Kada će se pokrenuti, pompezno najavljivana još od 2000. godine izgradnja podzemnih garaža, obzirom da je grad Sarajevo prenapućeno brojem automobila, daleko iznad prosjeka mnogih evropskih gradova

Postavljeno na: 
2. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Problem javnog prevoza u općini Ilijaš koji datira od 1996. godine na naćin da su građani Ilijaša, i pored toga što su u okviru Kantona Sarajevo, uskraćeni za korištenje usluga javnog prevoza kao i subvenciju cijena prevoza

Postavljeno na: 
2. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

„Da se na raskrsnici ulica Brezanska i Briješće brdo otvori kombi stajalište obzirom da su se otkloni svi nedostaci koji su uslovljavali postavljanje ovog stajališta, a o čemu Ministarstvo saobračaja Kantona ima saznanja“.

Postavljeno na: 
2. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Da se onemogući parkiranje na uglovima ulica u općini Centar, Jezero-Kemalbegova, Kemalbegova-Hasana Kikića, Hsana Kikića – Danijela Ozme i Danijela Ozme – Jezero, tako što bi se postavile barijere i postavilo ogledalo u Kemalbegovoj ulici, na raskrsnici

Postavljeno na: 
4. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Da li je i po kojim propisima regulirano nošenje tablica koje služe kao identifikacija taksi vozilima budući je u Kantonu Sarajevo evidentno da pojedini taksi vozači imaju takvu vrstu tablica dok drugi koriste obične tablice

Postavljeno na: 
5. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Da se do naredne školske godine obezbijede minubus ili kombi linija na relaciji Semizovac – Gornji Nebočaj u Opštini Vogošća obzirom da 30 Romske djece iz Gornjeg Nebočaja redovno pohađa školu u Semizovcu, a pri tome, svakodnevno pješaće 4 - 4,5 kilometra

Postavljeno na: 
5. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Može li se, i na koji način, zaustaviti parkiranje kao i promet osobnih motornih vozila te ograničiti pristup terenskim vozilima koja dostavljaju robu za poslovne prostore u Ulici Ferhadija kako bi se spriječilo ponovno izdvajanje finansijskih sredstava

Postavljeno na: 
6. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri