Ministarstvo saobraćaja

„Da se zbog normalnog odvijanja saobraćaja, na toj raskrsnici, saobraćaj reguliše postavljanjem policajaca u vrijeme radne špice ili da se semafori isključe jer samo usporavaju odvijanje saobraćaja.“

Postavljeno na: 
14. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

“Da Ministarstvo saobraćaja za sljedeću sjednicu Skupštine Kantona dostavi cjelovitu informaciju o obavljanju taksi prevoza, sa akcentom na nelegalno korištenje ove djelatnosti zloupotrebom

Postavljeno na: 
14. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

"Da se omogući reprogramiranje kredita taksi prevoznika, usposlenika Sarajevo TAXI, koji imaju dug od 15 – 20.000,00 KM, a koji su sklopili ugovore sa resornim ministarstvom, i to sa jedne godine na od pet do deset godina."

Postavljeno na: 
14. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

„Da se zbog normalnijeg odvijanja saobraćaja, na raskrsnici kod Ekonomske škole saobraćaj reguliše postavljanjem policajca u vrijeme radne špice ili da se semafori isključe jer samo usporavaju odvijanje saobraćaja”

Postavljeno na: 
14. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

„Da li je u međuvremenu uspostavljen još jedan sektor za bezbjednost saobraćaja, ono što meni nije jasno, kažem prihvatam da je i moja greška što mi nije jasno, otkud ovaj resor, ova oblast u Ministarstvu obrazovanja?“

Postavljeno na: 
16. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri