Ministarstvo saobraćaja

Da li je nagomilani dug za električnu energiju GRAS-a nastao u periodu od zadnjih godinu dana, u mandatu ove Vlade i menadžmenta? Da li je bilo dugovanja u mandatu prošle Vlade?

Postavljeno na: 
28. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Da li je ministar saobraćaja Kantona Sarajevo odgovorio na dopis Konkurencijskog vijeća BiH broj:01-05-26-643-40-I/09 od 22.04.2013. godine u kojem se traži informacija u kojoj je fazi provedba rješenja Konkurencijskog vijeća BiH iz 2005. godine, a koja s

Postavljeno na: 
28. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Zašto Vlada Kantona Sarajevo do danas nije dostavila Skupštini Kantona Sarajevo izvještaje o poslovanju javnih preduzeća u Kantonu Sarajevo iako je to obaveza utvrđena Zakonom o javnim preduzećima, a Programom rada Skupštine Kantona Sarajevo predviđeno da

Postavljeno na: 
28. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

"Grupa građana mjesnog područja Željeznička Novo Sarajevo suočena je sa evidentnim problemom saobraćaja u mirovanju kod stambenih objekata (ulice Hamdije Čemerlića, Zmaja od Bosne kao i na potezu PU Novo Sarajevo).“

Postavljeno na: 
27. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Za zaštitu od kontinuiranog uništavanja zelenih površina Vilsonovog Šetališta. Tražim da se na dijelu ( ispred Importane centra do Miljacke) koji je predviđen za izgradnju, a koji je sada pretvoren u divlji parking i ogromnu, ružnu, blatnu površinu uradi

Da li Ministarstvo saobraćaja, shodno svojim nadležnostima, planira poduzeti konkretne aktivnosti na rješavanju prisutnog problema saobraćaja u mirovanju u mjesnoj zajednici Koševsko brdo u kojoj su trotoari bukvalno prebukirani parkiranim vozilima

Postavljeno na: 
1. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri