Ministarstvo saobraćaja

U kojoj je fazi regulisanje uklanjanja, deponovanja i prodaje napuštenih vozila zapačeto usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o uređenju saobraćaja u Kantonu Sarajevo od dana 28.12.2021. godine?

Postavljeno na: 
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 
Odgovor: 

Upućujem zastupničko pitanje premijeru Kantona Sarajevo i ministru saobraćaja i ljubazno molim da nas izvjeste o rezultatima provedenih aktivnosti o Zaključku koji je Skupština Kantona Šaraj evo usvojila 13.09.2021. godine na 41. Radnoj sjednici, kojim je

Postavljeno na: 
Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Postavljam pitanje vezano za javni gradski prijevoz - konkretan slučaj linija Otoka- Boljakovo, Centrotrans je dobio tu liniju i nije jedina javna linija koju je on dobio. Nakon što se dobije linija počne se praviti pauza od dva, tri sata, pa ljudi ne m

Postavljeno na: 
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Na osnovu molbe roditelja učenika JU OŠ Osman Nakaš podnosim inicijativu za popravak znaka za pješački prijelaz ispred škole sa svjetlosnim upozorenjem koje trenutno ne radi

Postavljeno na: 
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 

Na sred gradske saobraćajnice, pristupni put prema Zetri, izgrađena je i postavljena rampa te se na toj lokaciji obavlja naplata parkinga. Prema informacijama kojim raspolažemo za istu nije dobijena dozvola nadležnih niti je istu moguće dobiti, s obzirom

Postavljeno na: 
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Podnosim inicijativu za produženje saobraćajnih traka za bočna skretanja gdje je to moguće na raskrsnicama glavne gradske saobraćajnice, jer su nedovljne dužine te automobili zbog toga zau-zimaju još jednu dodatnu traku, te se stvara dodatna gužva na rask

Postavljeno na: 
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

U periodu od par dana na Dobrinji, na istoj lokaciji na žalost automobilom su udarena dva pješaka. Na ovaj problem upozoravalo se i u ranijem periodu ali se ništa nije poduzelo da se pješački prelaz na spoju ulica Salke Nezečića i Grada Bakua učini bezbij

Postavljeno na: 
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Iniciram korekciju reda vožnje kombi vozila koje saobraća na relaciji Otoka – Briješće. Građani su 2018. godine pisali peticiju i tražili da se red vožnje koriguje tako da posljednji red vožnje bude u 23:00 h, kao i da se vikendom ubace dodatni redovi

Postavljeno na: 
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori