Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2025. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2025. godinu
Vrsta: 
Prijedlog odluke
Oblast: 
OBLAST ZDRAVSTVA
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
11.2024
Nosilac posla: 
Ministarstvo zdravstva
Zavod zdravstvenog osiguranja KS
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2024
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu