Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

Zastupnička inicijativa „da Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture planiraju obećana sredstva od 1 milion KM u Budžeta za 2020. godinu za ucjevljenje preostalog dijela Lepeničkog potoka”.

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

• Da li je tačna informacija daje za izgradnju kotlovnice Alipašin most „AM1“potrošeno više od 5.000.000,00KM , a da ista radi sa 20-tak posto kapaciteta i da od dana puštanja u rad do danas u toku grejne sezone radi sa konstantnim gubitkom.

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori