Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

Zastupničko pitanje: Molim da mi dostavite sve informacije o izmjenama Statuta preduzeća i Pravilnika o radu i sistematizaciji radnih mjesta svih kantonalnih javnih preduzeća od marta 2020. godine do danas.

Postavljeno na: 
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička pitanja: Da li se svaki otpad koji se odlaže na deponiji Smiljevići kontroliše na radioaktivnost? Da li su se aktivne i neaktivne plohe na deponiji ikada kontrolisale na radioaktivnost?

Postavljeno na: 
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje o statusu kontroverzno održane javne rasprave / prezentacije Studije o uticaju na okoliš za Projekt izgradnje kompleksa krematorija i komemorativnog centra na groblju Vlakovo.

Zastupnička inicijativa za davanje saglasnosti na dostavljeni zahtjev od KJKP ViK na trenutno izgrađenu infrastrukturu vodovodne mreže Rakovica, kojom bi upravljanje i održavanje preuzelo KJKP “ViK” .

Postavljeno na: 
28. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori