Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

Zastupničko pitanje: Koje se aktivnosti poduzimaju oko planiranja i izgradnje vodovodne mreže za naselja Poturovići i Ljubina u MZ Semizovac u saradnji sa Općinom Vogošća?

Postavljeno na: 
25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje: “Na osnovu upita građana, molim informaciju o tome ko je zadužen za čišćenje izletišta na području Kantona Sarajevo.”

Postavljeno na: 
25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: “Molim za informaciju da li ste upoznati sa odredbama Konsolidacijskog programa KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo, i da li je isti sačinjen u skladu sa zakonskim propisima?”

Postavljeno na: 
24 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori