Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

Zastupničko pitanje: U kojoj fazi su aktivnosti i pripreme oko rješavanja problema snabdijevanja pitkom vodom naselja Kamenolom na području Općine Ilidža -MZ Blažuj ?

Postavljeno na: 
25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje: Koje se aktivnosti poduzimaju oko planiranja i izgradnje vodovodne mreže za naselja Poturovići i Ljubina u MZ Semizovac u saradnji sa Općinom Vogošća?

Postavljeno na: 
25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje: “Na osnovu upita građana, molim informaciju o tome ko je zadužen za čišćenje izletišta na području Kantona Sarajevo.”

Postavljeno na: 
25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori