Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

Zastupničko pitanje: “Molim za informaciju da li ste upoznati sa odredbama Konsolidacijskog programa KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo, i da li je isti sačinjen u skladu sa zakonskim propisima?”

Postavljeno na: 
24 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje "da li se vrši obeštećenje –isplata naknade za izgubljenu dobit vlasnicima zemljišta, zbog nemogućnosti korištenja istog na osnovu zabrana, a koje nije otkupljeno do danas i nalazi se u prvoj vodozaštitnoj zoni „Sarajevsko polje“.

Inicijativa da se u skladu sa ranijom praksom, zakonskim propisima i predviđenim budžetskim stavkama, izvrši uplata sredstava dobrovoljnim vatrogasnim društvima sa područja Kantona Sarajevo za njihovu djelatnost, rad i normalno funkcioniranje.

Zastupničko pitanje: “Da li postoje proračuni buduće cijene gasa za Kanton Sarajevo nakon izgradnje Južne interkonekcije?”

Postavljeno na: 
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: ”Koji su razlozi nabavke plastičnih kontejnera za odvoz otpada umjesto uobičajenih metalnih, koji je ukupan broj plastičnih kontejnera nabavljen i koliko je u planu?”

Postavljeno na: 
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje: “Molim sva javna komunalna preduzeća da mi dostave spisak SVIH otpisanih potraživanja-dugovanja fizičkih i pravnih lica od 2015. godine do danas, sa tačno navedenim razlogom otpisa za svako potraživanje, kao i njegovim iznosom u KM .

Postavljeno na: 
21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori