Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Jelena Pekić,

Saziv: Aktuelni
26.02.2024

14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Za kreiranje programa edukacije roditelja i djece o važnosti HPV vakcinacije

Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za propisivanje obaveznog uspostavljanja Registra godišnjih izvještaja o poslovanju javnih preduzeća, javnih ustanova, fondova, agencija i zavoda čiji je osnivač Kanton Sarajevo

Proslijeđeno:
URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za formiranje odjeljenja za primjenu mjere sigurnosti obaveznog liječenja od ovisnosti u zdravstvenoj ustanovi JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo, uključujući poseban odjel za maloljetnike

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU zavod za bolesti ovisnosti, Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Upućujemo zastupničku inicijativu za izdvajanje sredstava potrebnih za edukaciju zdravstvenog osoblja JU Opća bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš" u cilju pružanja usluge bezbolnog poroda

Proslijeđeno:
Zavod zdravstvenog osiguranja KS
Puni tekst pitanja:

Da se uvede program subvencioniranja ili u potpunosti pokrivanja troškova obaveznih sanitarnih pregleda koji se zahtijevaju kao uslov za prisustvo nastavi za srednjoškolce u Kantonu Sarajevo i to u medicinskim, tehničkim, te ugostiteljskim srednjim školama.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za zapošljavanje socijalnih radnika na punu normu u školama i centrima na svim niovima odgoja i obrazovanja po principu jedna škola jedan socijalni radnik

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da resorno ministarstvo u saradnji sa lokalnim zajednicama a u skladu sa "Elaboratom o reciklažnim dvorištima, nišama i zelenim otocima Kantona Sarajevo" započnme izgradnju novih reciklažnih dvorišta po uzoru na ranije izrađeno reciklažno dvorište u opštini ilijaš

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Kristina Petrović,

Saziv: Aktuelni
26.02.2024

14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za postavljanje barijera-stubića u ulici Bistrik (uz Carevu džamiju, Isa Begov hamam i hotel)

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Direkcija za puteve
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za rekonstrukciju fudbalskog terena, tačnije postavljanje vještačke trave i drenažnog sistema na terenu fudbalskog stadiona Hakija Mršo u Vogošći

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za subvencioniranje građevinske građevinske rente za mlade bračne parove koji prvi put rješavanju stambeno pitanje

Odgovor:

Odgovor Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, broj: 05/03-19-5869-160/24 od 25.04.2024. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Mahir Dević,

Saziv: Aktuelni
26.02.2024

14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Upućujem pitanje JU "Fond memorijala Kantona Sarajevo" i tražim da mi se dostavi:
1.Spisak svih zaposlenih u JU "Fond memorijala Kantona Sarajevo" koji su zasnovali radni odnos u mandatu aktuelnog direktora Ahemeda Kulanića sa detaljnim informacijma u odnosu na:...

Proslijeđeno:
JU „Fond Memorijala Kantona Sarajevo“

Marijela Hašimbegović,

Saziv: Aktuelni
26.02.2024

14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu radi usklađivanja odredbi Ugovora o isporuci vode sa potrošačkom legislativom

Proslijeđeno:
KJKP VIK, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu u ime Aktiva šumarske struke i JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Sarajevo
radi stavljanja van snage Zaključka broj: 02-04-5140-26/24 od 22.02.2024. godine kojim se utvrđuje Plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo za školsku 2024/2025. kojeg je Vlada Kantona Sarajevo donijela na 13. sjednici održanoj 22.02.2024. godine.

Ovim Zaključkom ukida se još jedan od smjer šumarske struke – tehničar hortikulture, a broj učenika na smjeru ekološki tehničar biva smanjen za 50%. Ovakve nepromišljene aktivnosti mogu imati nemjerljive posljedice.
Obzirom da smo Grad koji je jedan od najzagađenijih na svijetu i Kanton koji je pokriven šumama i šumskim zemljištima sa preko 65% površine moramo raditi na strategiji ulaganja u ljudske resurse i buduće stručnjake iz oblasti šumarstva, hortikulture i ekologije. Način afirmisanja mladih po pitanju ovih zanimanja treba biti vizija i opredjeljenje resornog ministarstva i Vlade općenito.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kabinet premijera KS, Komisija za obrazovanje i nauku, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

U ime građana postavljam pitanje zašto je obustavljena nastava u klasi niže baletske škole u osnovnoj školi "Mladen Pozajić"?

Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Upućujem hitnu inicijativu radi izmjene Uredbe koja propisuje oblast prednosti pri prijemu pacijenta u amblantu porodične medicine radi ostvarivanja prava na prednost pri prijemu za onkološke pacijente

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu radi uvida u zakonitost daljeg obavljanja funkcije direktora Elektrotehničke škole za energetiku, Fikreta RAdončića, a po uvidu u izvještaj dobiven od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove zbog povrede zakonskih odredbi

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA
Puni tekst pitanja:

Dostavljam inicijativu radi inspekcijskog nadzora Odluke broj 10-04-931/24 od 22.03.2024. godine koju donosi Ministarstvo zdravstva KS radi provjere pravne valjanosti i usklađenosti sa federalnim propisima i demografskim/geografskim uslovima za osnivanje apoteka

Odgovor:

Odgovor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, broj: 14-02-04-02297/24 od 09.05.2024. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

šTA STE DO SADA URADILI PO PITANJU POBOLJŠANJA STANJA U OBLASTI SIGURNOSTI U SAOBRAĆAJU I IZVRŠENJA SANKCIJA OSIM OVE KAKO NAVODITE MOGUĆNOSTI PRISTUPA ELEKTRONSKOJ BAZI PODATAKA OD STRANE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

Inicijativa radi izvršenja nadzora rada Ministarstva za odgoj i osnovno obrazovanje po predmetu donošenja dokumenta Odluke o Pedagoškim standardima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativima školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila za osnovnu školu.
Tražim da se izvrši inspekcijski nadzor kao i nadzor Ureda za borbu protiv korupcije i kontrolu kvaliteta KS radi osnovane sumnje o grubom i višestrukom kršenju zakona prilikom donošenja ove Odluke , zlouptrebi položaja i nesavjestan rad od strane resorne ministrice Naide Hota- Muminović kao donosioca Odluke.
U međuvremenu dok traje postupak utvrđivanja zakonitog djelovanja tražim od premijera Vlade KS da se HITNO i bez odlaganja ova štetna Odluka za radnike, ustanovu, organ rukovođenja, organ upravljanja, koja je odraz ozbiljne pravne nesigurnosti i koja ugrožava interese Osnivača stavi van snage.

Odgovor:

Odgovor Ureda za borbu protiv korupcije KS, broj: 20-04-197-520/24 AT od 10.05.2024. godine

Proslijeđeno:
Kabinet premijera KS, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Komisija za obrazovanje i nauku, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu radi obezbjeđenja zamjenskih stanova porodicama sa statusom interno raseljenih lica sa područja općine Novo Sarajevo u izinosu od 500.000,00 KM

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

Mersiha Mehmedagić,

Saziv: Aktuelni
26.02.2024

14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Molim da mi se dostavi informacija koliko je izvršeno inspekcijskih nadzora u akciji kontrole nelegalnih objekata, kloliko je nelegalnih objekata zatečeno i koje mjere su izrečene? Također molim da me informišete koliko inspektora radi na kontroli smještajnih objekata (izdavanje apartmana "Stan na dan") koji se nalaze na platformama za oglašavanje?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Puni tekst pitanja:

Molim Vas za informaciju o stanju Dnevne bolnice Psihijatrijske klinike nakon Zaključka iz 2014. godine kojim se prihvata prijedlog da se navedeni prostor rekonstruiše u izolatorij i Odluke Upravnog odbora o odobrenju rekonstrukcije i prilagodbu prostora bivše Dnevne bolnice Psihijatrijske klinike za izolatorij sa pratećim sadržajem površine 230 m2. Koliko novca je utrošeno za privođenje objekta krajnjoj namjeni i imamo li trenutno izolatorij?

Proslijeđeno:
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Ministarstvo zdravstva

Redžo Lemezan,

Saziv: Aktuelni
26.02.2024

14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za nabavku i postavljanje većeg broja DEFIBRILATORA u KS

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Upućujem Inicijativu za sufinansiranje sanacije i izgradnje tribina na stadionu Sportskog centra JU "KSIRC" Ilidža, zajedno sa općinom Ilidža, u iznosu od 1.100.000,00 KM

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izradu makete grada Sarajeva

Proslijeđeno:
Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Vlada Kantona