Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Neira Dizdarević,

Saziv: Aktuelni
28.07.2020

27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Proslijeđeno:
JP TVSA, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Proslijeđeno:
INSTITUCIJA OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA BIH
Puni tekst pitanja:

“Molim da mi dostavite kopiju svih akata koje je Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša upućivalo Općini Trnovo i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove vezano za prostorne planove, gradnju, sječu šume na prostoru planine Bjelašnica.”

Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

“Molim da mi dostavite Prezentaciju osnovne koncepcije Urbanističkog Plana urbanog područja Sarajeva i to elektronske dokumente sa prezentacije koja se održala 13.07.2020. godine ili da istu prezentaciju na idućoj radnoj sjednici predstavite zastupnicima Skupštine Kantona Sarajevo.

Također molim da istu prezentaciju putem medija naročito Televizije Sarajevo, zvanične web stranice, putem FB profila Vlade Kantona Sarajevo predstavite i građanima.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JP TVSA, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Puni tekst pitanja:

“Budući je u odgovoru Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša akt broj 05/03-19-12553-26-3/20 od 09.07.2020. godine upravnik OKI upravitelj dostavio godišnje izvještaje u čijem se zaglavlju nalazi procenat od 12% što je u suprotnosti sa kopijama izvještaja koje je dostavio, a koje se nalaze u aktu Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša broj 05/03-23-38844-147-2/19 od 17.12.2020. godine, te molim za nastavak nadzora i pojašenjenje za različite podatke koje je upravnik dostavio u dva različita navrata, te utvrdite na koji način je upravnik mijenjao procente u kopijama izvještaja.”

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

"Na osnovu upita pojedinih predstavnika etažnih vlasnika o statusu napuštenih stanova i potraživanju naknade upravnika za iste, molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša za mišljenje i uputstvo u vezi procedure za ukidanje potraživanja za takve stanove budući da predstavnici etažnih vlasnika nailaze na prepreku u utvrđivanju vlasnika stana, kao i institucije kojoj se trebaju obratiti u vezi istih, a upravnik redovno obračunava potraživanja za naknadu.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

“Budući je u odgovoru Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša akt broj 05/03-19-12553-31-4/20 od 16.07.2020. upravnik OKI Upravitelj d.o.o. kao razlog povećanog procenta naplate naknade upravniku na adresi Igmanska 50 naveo potpisivanje novog ugovora od 01.10.2019. godine koji je potpisala predstavnik etažnih vlasnika Snežana Dragoje molim da izvršite nadzor da li je predstavnik etažnih vlasnika dobio saglasnost na tekst ugovora shodno zakonskoj obavezi, te molim da mi se dostavi kopija tog zapisnika.

Također budući da zgrada ima osiguranje molim da mi se dostavi kopija zapisnika kojom su etažni vlasnici ovlastili upravnika da u njihovo ime potpiše ugovor o osiguranju, te također molim da mi se dostavi kopija ugovora o osiguranju.”

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da putem upravnika obavijestite sve predstavnike etažnih vlasnika da svaka reklama koja se nalazi na zajedničkim dijelovima zgrade bilo na fasadi, liftu ili drugom dijelu zgrade ne može biti postavljena bez odluke etažnih vlasnika shodno članu 50. stav (2) tačka p) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade, te da su dužni obavijestiti pravna i fizička lica vlasnike reklama da moraju imati odluku etažnih vlasnika.
Predstavnici etažnih vlasnika su shodno članu 54. stav (2) tačke l) i m) dužni zaključiti takve ugovore i obavijestiti upravnika o zakupu zajedničkih dijelova zgrade, te molim da to i učine kako se eventulani prihodi zgrada ne bi umanjili za mogući iznos zakupa zajedničkih dijelova zgrade za reklame.

Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Proslijeđeno:
Federalno ministarstvo pravde
Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da od subjekta nadzora OKI Upravitelj d.o.o. akt Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša broj 01-05-43190-374/19-pz dostavi kopije bankovnih uplatnica povrata sredstava koji su naplaćeni više nego što je to ugovorom između upravnika i etažnih vlasnika predviđeno, a koje dokazuju da je upravnik OKI Upravitelj sredstva uplatio sa svog računa bilo na poseban podračun zgrade u okviru transakcijskog računa upravnika otvorenog u ime i za račun etažnih vlasnika zgrade ili na transakcijski račun upravnika, otvorenog isključivo za poslove upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova zgrade, odnosno dokaže da nije vršio samo internu knjigovodstvenu prepravku unutar podračuna ili svog transakcijskog računa za poslove upravljanja i održavanja.”

Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove za pojašenjenje, naime, u mnogim izvještajima o mjerenjima emisije zagađujućih materija u zrak koje mi je dostavila Kantonalna uprava za inspekcijske poslove naročito firme Inspekt-RGH d.o.o. ne vrši se stvarno mjerenje čvrstih čestica već proračun ukupnog godišnjeg opterečenja okoliša koji nije zakonski obavezujući, te se koristi isključivo za procjene Fonda zaštite okoliša FBIH kada je potrebno odrediti naknade. Ovo uputstvo se nikako ne može koristiti kao zamjena stvarnim mjerenjima, posebno što je ova vrsta proračuna za stara postrojenja gotovo nemoguća s obzirom na njihovu starost i neodržavanje. Korištenjem proračuna za emisije čvrstih čestica na ovakvom postrojenju je zasigurno znatno manja prikazana emisija u odnosu na stvarne! Zašto Kantonalna uprava za inspekcijske poslove dozvoljava ovu praksu?
Molim i mišljenje Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša na ovakvo postupanje Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, jer očigledno imamo pojačano aerozagađenje zimi, a prilikom mjerenja emisije subjekata nadzora u epizodi UZBUNA do sada ni kod ijednog subjekta nije zabilježeno prekoračenje!!!”

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

“Podnosim inicijativu budući je premijer Nenadić u svome ekspozeu kao jednu od mjera Vlade KS da se poveća broj novih sadnica u KS, sa sadašnjih 100.000 na 200.000. te do kraja mandata posaditi ukupno 400.000 do 500.000 novih sadnica na KS, da svaka osnovna i srednja škola u zavisnosti od prostornih mogućnosti uz pomoć resornih ministarstava i javnih preduzeća uz učešće svojih učenika kao vid edukacije posadi što više ZIMZELENIH vrsta drveća, a naročito onih koje umanuju koncentraciju čvrstih PM10 i PM2.5 čestica”

Proslijeđeno:
JKP Sarajevo Šume, KJKP Park, Ministarstvo privrede, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Uprava za šumarstvo
Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da nad subjektima iz akta Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša broj 01-05-43190-374/19-pz prošire nadzor na 2019. i 2020. godinu, budući je nadzorom tretirana samo 2018. godina, a etažnim vlasnicima se u 2019. i 2020. godini naplaćivala naknada viša nego što je to ugovorima između upravnika i etažnih vlasnika predviđeno.”

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Općinski sud
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za osnivanje fonda za pozajmice, sredstva za hitne i nužne popravke koje bi se beskamatno davali zgradama-etažnim vlasnicima uz obavezu vraćanja dodijeljenih sredstava uz troškove obrade ili plaćanja bilo kojih nastalih troškova.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da me detaljnije informiše o tvrdnji koju je subjekt nadzora OKI Upravitelj d.o.o. akt Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša broj 01-05-43190-374/19-pz izrekao da se ni u jednom rješenju o određivanju upravnika na prinudno upravljanje nije u skladu sa članom 31. stav (2) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade utvrdilo visinu naknade na koju upravnik za prinudno upravljanje ima pravo.
Ukoliko je tvrdnja tačna molim Ministarstvo da u što skorijem roku u skladu sa svojim mogućnostima ispravi pomenutu grešku, a meni dostavi spisak adresa na kojima visina naknade nije bila rješenjima određena.
Molim da me obavijestite da li se upravnik OKI Upravitelj d.o.o. po ovome pitanju obraćao Ministarstvu, te da li je Ministarstvo odgovorilo na dopis u vezi ovog problema."

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša