Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Vildana Bešlija,

Saziv: Aktuelni
16.06.2020

26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Apoteke Sarajevo, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Univerzitet u Sarajevu, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Zavod za javno zdravstvo KS, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona

Admela Hodžić,

Saziv: Aktuelni
18.05.2020

25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo privrede, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

Bibija Kerla,

Saziv: Aktuelni
18.05.2020

Danijela Kristić,

Saziv: Aktuelni
18.05.2020

25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva
Proslijeđeno:
JU Služba za zapošljavanje KS, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Proslijeđeno:
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Tužilaštvo KS
Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta