Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik

Sabahudin Delalić,

Saziv: Aktuelni
11.12.2019

16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Općina Centar Sarajevo, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Sabahudin Delalić na 16. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 11.12.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu „da se u Budžetu za 2020.godinu osigura 1 milion KM za završetak projekta izgradnje sportsko-rekreacionog centra s bazenenima na Dobrinji”.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona