Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Neira Dizdarević,

Saziv: Aktuelni
28.07.2020

27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da nad subjektima iz akta Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša broj 01-05-43190-374/19-pz prošire nadzor na 2019. i 2020. godinu, budući je nadzorom tretirana samo 2018. godina, a etažnim vlasnicima se u 2019. i 2020. godini naplaćivala naknada viša nego što je to ugovorima između upravnika i etažnih vlasnika predviđeno.”

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Općinski sud
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za osnivanje fonda za pozajmice, sredstva za hitne i nužne popravke koje bi se beskamatno davali zgradama-etažnim vlasnicima uz obavezu vraćanja dodijeljenih sredstava uz troškove obrade ili plaćanja bilo kojih nastalih troškova.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da me detaljnije informiše o tvrdnji koju je subjekt nadzora OKI Upravitelj d.o.o. akt Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša broj 01-05-43190-374/19-pz izrekao da se ni u jednom rješenju o određivanju upravnika na prinudno upravljanje nije u skladu sa članom 31. stav (2) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade utvrdilo visinu naknade na koju upravnik za prinudno upravljanje ima pravo.
Ukoliko je tvrdnja tačna molim Ministarstvo da u što skorijem roku u skladu sa svojim mogućnostima ispravi pomenutu grešku, a meni dostavi spisak adresa na kojima visina naknade nije bila rješenjima određena.
Molim da me obavijestite da li se upravnik OKI Upravitelj d.o.o. po ovome pitanju obraćao Ministarstvu, te da li je Ministarstvo odgovorilo na dopis u vezi ovog problema."

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

“Podnosim inicijativu da Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i sve općine na području Kantona Sarajevo u saradnji sa UNDP poduzmu sve potrebne aktivnosti na ugradnji solarnih panela na krovovima svojih zgrada i time kao javni organi prvi poduzmu korake ka korištenju obnovljivih izvora energije čiji troškovi ugradnje su protokom vremena sve jeftiniji.

Također podnosim inicijativu da Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i sve općine u budžetima za 2021. godinu planiraju sredstva za projekte ugradnje solarnih panela.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, SVIM OPĆINAMA
Puni tekst pitanja:

“Podnosim inicijativu da zbog zabrinjavajućeg stanja po pitanju protupožarne zaštite u stambenom sektoru Skupština Kantona Sarajevo na dnevni red narednih radnih sjednica uvrsti tačku dnevnog reda o gore pomenutom problemu, a Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo prostornog uređenja i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove pripremi cjelovitu informaciju o stanju protupožarne zaštite u stambenom sektoru za predloženu tačku dnevnog reda.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo unutrašnjih poslova
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP VIK
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Proslijeđeno:
SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE KS
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona, Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo

Smiljana Viteškić,

Saziv: Aktuelni
28.07.2020

Vibor Handžić,

Saziv: Aktuelni
28.07.2020

27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Poštovana/i,

na osnovu članova 106.i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12) upućujem sljedeću zastupničko pitanje prema Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo, na koju molim da mi se dostavi odgovor u za to zakonski predviđenom roku:

1. Molim vas, ukoliko ste u mogućnosti, da mi kao zastupniku dostavite informaciju u vidu uporedne analize prihoda Turističke zajednice KS za prvih 6 mjeseci 2020. godine u odnosu na isti period 2019. godine.

Sa poštovanjem,

Vibor Handžić,

zastupnik Naše stranke u

Skupštini Kantona Sarajevo

Proslijeđeno:
Turistička zajednica Kantona Sarajevo
Puni tekst pitanja:

Poštovana/i,

na osnovu članova 106.i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12) upućujem sljedeću zastupničko pitanje prema Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo, na koju molim da mi se dostavi odgovor u za to zakonski predviđenom roku:

1. Član 18. stav 5. Uredbe o organiziranju parkiranja, javnim parking površinama, parking zonama, izgradnji novih parkinga i organizaciji jedinstvenog sistema naplate parkiranja, propisuje da broj odobrenih rezervisanih parking mjesta u jednoj parking zoni može biti do 5% od ukupnog broja parking mjesta u toj parking zoni.

Molim vas da mi dostavite detaljnu informaciju o tome koliko je u svakoj zoni rezervisanih parking mjesta u odnosu na njihov ukupan broj, te koliki je taj broj po pojedinim lokacijama?

Sa poštovanjem,

Vibor Handžić,

zastupnik Naše stranke u

Skupštini Kantona Sarajevo

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

Poštovana/i,

na osnovu članova 106.i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12) upućujem sljedeću zastupničko pitanje prema Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo, na koju molim da mi se dostavi odgovor u za to zakonski predviđenom roku:

1. Molim vas da mi dostavire informaciju o tome šta se trenutno dešava sa turističkim kioskom na Baščaršiji. Da li će taj projekat uopšte profunkcionisati ili neće? Kakav je generalno trenutni status u vezi sa tim pitanjem?

Sa poštovanjem,

Vibor Handžić,

zastupnik Naše stranke u

Skupštini Kantona Sarajevo

Proslijeđeno:
Turistička zajednica Kantona Sarajevo
Puni tekst pitanja:

Poštovana/i,

na osnovu članova 106.i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12) upućujem sljedeću zastupničko pitanje prema Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo, na koju molim da mi se dostavi odgovor u za to zakonski predviđenom roku:

1. U skladu da članom 85. stav 3 Zakona o turizmu KS, Turistička zajednica Kantona Sarajevo dužna je putem ministarstva, Vladi Kantona Sarajevo dostaviti godišnji izvještaj o radu i poslovanju za prethodnu godinu. Ukoliko je ovaj izvještaj dostavljen, molim vas da mi isti kao zastupniku dostavite na uvid.

Sa poštovanjem,

Vibor Handžić,

zastupnik Naše stranke u

Skupštini Kantona Sarajevo

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede
Puni tekst pitanja:

Poštovana/i,

na osnovu članova 106.i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12) upućujem sljedeću zastupničku inicijativu prema Premijeru Kantona Sarajevo:

1. Molim vas da za narednu radnu sjednicu Skupštine Kantona Sarajevo pripremite i kao tačku dnevnog reda delegirate "Informaciju o implementaciji Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica u Kantonu Sarajevo."

Sa poštovanjem,

Vibor Handžić,

zastupnik Naše stranke u

Skupštini Kantona Sarajevo

Proslijeđeno:
Kabinet premijera