Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik

Elvis Vreto,

Saziv: Aktuelni
11.12.2019

16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Haris Pleho,

Saziv: Aktuelni
11.12.2019

16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Rad, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Služba za zapošljavanje KS, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Direkcija za puteve, KJKP Rad, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
KJKP Rad, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Jasmina Bišćević-Tokić,

Saziv: Aktuelni
11.12.2019

16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

Mahir Dević,

Saziv: Aktuelni
11.12.2019

16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

Neira Dizdarević,

Saziv: Aktuelni
11.12.2019

16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Proslijeđeno:
Inspektorat za zaštitu od požara, KJKP VIK, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JP TVSA, KJKP Park, Ministarstvo privrede, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
KJKP Toplane, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Park, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture