Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Jasmin Šaljić,

Saziv: Aktuelni
24.11.2023

12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se smanji cijena vode za potrebe domaćinstva između 20%-30% po procjeni Vlade KS i resornog ministarstva

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se preispita odluka iz jula mjeseca ove godine o dodjeli novoizgrađenog objekta izletište-Vidikovac na korištenje određenim IT-firmama

Proslijeđeno:
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se postave stacionarni uređaj-radar na pravcu u ulici Adema Buce kod broja 386 sa ograničenjem brzine na 50 kilometara na sat

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, UPRAVA POLICIJE
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se u dnevni red Komisije za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja KS uvrsti tačka vezano za obilježavanje godišnjice ubistva naših nevinihz sugrađana 05.02.2005. godine na pijaci Markale

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Komisija za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti

Marijela Hašimbegović,

Saziv: Aktuelni
24.11.2023

12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da mi se dostavi kompletirana dokumentacija o prodaji nekretnina Komolac i Rožat u Dubrovniku, a tiče se imovine kojom raspolaže KJKP Park

Odgovor:

Odgovor Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, broj: 05-01-04-50075-73/23 od 22.01.2024. godine
Prilog uz dopis ministarstva

Proslijeđeno:
KJKP Park, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

Inicijativa radi zaštite naše kulturne baštine i hitnog obezbjeđenja osnovnih uslova za djelovanje JU Historijski arhiv Sarajevo koji se tiče adekvatnog prostora sa svim standardima za smještaj arhivske građe koja je povjerena Arhivu na čuvanje

Odgovor:

Odgovor Ministarstva kulture i sporta KS broj: 12/01-04-50075-9/23 od 12.01.2024. godine

Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta
Puni tekst pitanja:

Inicijativa radi donošenja nove Uredbe o subvencioniranju troškova grijanja za socijalne kategorije društva sa ciljem prilagodbe realnim ekonomsko-socijalnim uslovima života

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Puni tekst pitanja:

U kojoj fazi je dokument Strategija demografskog razvoja?

Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

Mersiha Mehmedagić,

Saziv: Aktuelni
24.11.2023

12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Da li je bilo slučajeva seroznog meningitisa u KS i koje korake poduzimaju ili planirate poduzeti u cilju preveniranja ove zarazne bolesti u vrtićima i osnovnim pkolama?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Zavod za javno zdravstvo KS
Puni tekst pitanja:

Inicijativa vezano za liniju Ilidža-Trnovo kako bi se hitno osiguralo tehnički ispravno vozilo koje može podnijeti radno opterećenje predmetne linije.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Gras, Ministarstvo saobraćaja

Redžo Lemezan,

Saziv: Aktuelni
24.11.2023

12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za digitalizaciju plaćanja saobraćajnih kazni u Kantonu Sarajevo

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona

Sanela Klarić,

Saziv: Aktuelni
24.11.2023

12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za implementaciju Plana održive mobilnosti KS i Grada Sarajeva(SUMP) kroz implementaciju istog na odabranim pilot lokacijama uz pojačane aktivnosti promocije poboljšanja kvaliteta života u užoj urbanoj jezgri

Proslijeđeno:
Direkcija za puteve, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se na date adrese dostavi spisak naziva i lokacija, te potrošnje vode javnih česmi na području grada Sarajeva na kojima se vrši kontrola kvaliteta vode kako slijedi:..

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP VIK, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo privrede, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izradu finansijske procjene za oživljavanje tradicije javnih česmi u Kantonu Sarajevo

Odgovor:

Odgovor Službe za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad Sarajevo, broj: 13/1-19-9323/23 od 08.01.2024. godine
Odgovor Službe za komunalne i stambene poslove i saobraćaj Općine Novo Sarajevo, broj: 10-45-10579/23 od 08.01.2024. godine

Proslijeđeno:
Grad Sarajevo, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo privrede, Općina Centar Sarajevo, Općina Hadžići, Općina Ilidža, Općina Ilijaš, Općina Novi Grad Sarajevo, Općina Novo Sarajevo, Općina Stari Grad Sarajevo, Općina Trnovo, Općina Vogošća, Vlada Kantona

Smiljana Viteškić,

Saziv: Aktuelni
24.11.2023

12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa-Vlada KS je donijela Odluku o izmjeni Odluke o pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativima radnog prostora, nastavnih sredstava i učila po pretmetima za osnovnu školu. Odluka se odnosi na nastavni pr

Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

Vedrana Vujović,

Saziv: Aktuelni
24.11.2023

12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za hitnu sanaciju stepeništa na Ciglanama u ulici Husrefa Redžića-Avde Hume

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

U kojoj je fazi projekat izrade Socijalne karte u Kantonu Sarajevo?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

Adi Kalem,

Saziv: Aktuelni
15.11.2023

11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Na inicijativu koju sam podio na 9. Radnoj sjednici SKS a vezana je za izradu novog Prstornog plana KS i produženje važećeg plana još uvijek nisam dobio odgovor, interesuje me u kojoj fazi je izreda ovog plana?

Proslijeđeno:
Kabinet premijera KS, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za rješavanje problema nedovoljnog broja polazaka autobusa za dane vikenda na relaciji Ilidža-Tarčin-Vukovići i obratno

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Centrotrans d.d. Sarajevo, KJKP Gras, Kabinet premijera KS, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Da li je moguće obezbjediti redovan minibus (minibuska linija Hadžići-Mokrine-ne vozi već skoro mjesec dana jerje minibus sate linije preusmjerendavozinaRječicu), obzirom naprobleme voznog parka u GRAS-u do početka drugog polugodišta tekuće školske godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Gras, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona

Admela Hodžić,

Saziv: Aktuelni
15.11.2023

11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da osnivači općinskih domova zdravlja, koji su sada praktično organizacione jedinice JU Dom zdravlja KS, organizuje tako da osnivači budu općine KS

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Općina Centar Sarajevo, Općina Hadžići, Općina Ilidža, Općina Ilijaš, Općina Novi Grad Sarajevo, Općina Novo Sarajevo, Općina Stari Grad Sarajevo, Općina Trnovo, Općina Vogošća, Vlada Kantona

Arijana Memić,

Saziv: Aktuelni
15.11.2023

11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Koje sve preventivne i represivne radnje je preduzela Uprava policije od zaključaka Skupštine koji su doneseni 09.06.2023. godine na Prvoj hitnoj sjednici SKS, kako bi se poboljšala situacija u saobraćaju,planske aktivnosti,prijedlozi za postavljanje..?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
UPRAVA POLICIJE
Puni tekst pitanja:

Tražim da mi dostavite sve statističke podatke vezano za broj prijava nasilja u porodici u posljednje tri godine, kao i informaciju o tomeu kom stadiju su ti slučajevi, kako su okončani?

Proslijeđeno:
UPRAVA POLICIJE
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za vraćanje labaratorijskog vađenja krvi u Ambulanti Hrasnica 1, kao što je to nekad bilo

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Koliko je disciplinskih prijava protiv policijskih službenika, u proteklih deset godina, rezultiralo zastarom? Koji su to razlozi zbog kojih je nastupila zastara?

Proslijeđeno:
UPRAVA POLICIJE