Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Elza Gaković,

Saziv: Aktuelni
29.12.2023

13. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izradu Glavnog projekta kanalizacionog sistema prema idejnom rješenju prečistača Priboj za mjesne zajednice Dobroševići, Reljevo i Zabrđe

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Predsjedavajući/Predsjedavajuća Skupštine KS, Vlada Kantona

Faruk Selmanović,

Saziv: Aktuelni
29.12.2023

13. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

inicijativa da se Skupštini KS dostavi Izvještaj o realizaciji Posebnog programa Vlade KS za unapređenje inkluzije u KS sa Informacijom o stanju i radu pet centara koji se bave odgojem i obaz.djece sa poteškoćama u razvoju u KS

Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

Fatima Gavrankapetanović-Smailbegović,

Saziv: Aktuelni
29.12.2023

13. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa prema ministru zdravstva za nabavku Lokomata za jednu od javnih zdravstvenih institucija u Kantonu Sarajevo

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Jasmin Šaljić,

Saziv: Aktuelni
29.12.2023

13. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da u članu 2. Zakona o dopunskim pravima boraca KS, koji definiše kategorije pod pojmom "porodice šehida i porodica poginulog, umrlog, nestalog branioca, branilac, dobrovoljac i organizator otpora, veteran, učesnik rata, RVI, mirnodopski vojni

Proslijeđeno:
Komisija za boračka pitanja, Ministarstvo za boračka pitanja, Vlada Kantona, Zakonodavno-pravna komisija

Jelena Pekić,

Saziv: Aktuelni
29.12.2023

13. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za donošenje novog Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona, Zakonodavno-pravna komisija
Puni tekst pitanja:

Koliko osnovnih škola na području KS nema osiguran produženi boravak za djecu, u odnosu na ukupan broj osnovnih škola koje se nalaze na području KS?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

Mahir Dević,

Saziv: Aktuelni
29.12.2023

13. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izmjenu Uredbe o općim uslovima za snadbjevanje vodom za piće, odvođenje otpadnih i atmosferskih voda

Odgovor:

Odgovor Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, broj: 05-04-53807-65/23 od 07.05.2024. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da u skladu sa svojim nadležnostima Ministarstvo privrede KS i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede šumarstva utvrde određene izmjene i dopune zakona i mjera i iste upute u dalju proceduru-vezano zasve učestalije napade naStoku

Proslijeđeno:
Federalno ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva, Ministarstvo privrede

Marijela Hašimbegović,

Saziv: Aktuelni
29.12.2023

13. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se izvrši revizija inspekcijskog nalaza vezano za okolnosti suspenzije nastavnice Suade Karić u Srednjoj školi poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti koja je trenutno u otkaznom statusu

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Inicijativa radi planiranja aktivnosti iz oblasti civilnog sektora za JU Centar za napredne tehnologije

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede
Puni tekst pitanja:

Inicijativa radi održavanja hitne tematske sjednice Skupštine KS sa ciljem preispitivanja svih reformskih procesa u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u KS, posebno aktuelnog strateškog dokumenta SAFER

Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Predsjedavajući/Predsjedavajuća Skupštine KS, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da mi se dostavi informacija o svim aktuelnim kreditnim zaduženjima sa potrošačke jedinice Ministarstva saobraćaja na način da se prezentira kreditno zaduženje u njegovom iznosu, u koje svrhe je izvršeno kr.zaduženje,kada, rok otplate.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija, Ministarstvo saobraćaja

Vedrana Vujović,

Saziv: Aktuelni
29.12.2023

13. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za dostavu informacije iz oblasti inkluzije supervizije koja treba sadržavati:....

Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Kako su rashodovani i gdje su deponovani stari tramvaji - tramvaji koji više ne voze na relaciji Ilidža-Baščaršija?

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

Zašto su se pravili kriteriji i bodovali aplikanti prilikom prijave na program Subvencioniranje mladih pri rješavanju stambenogpitanja, akoćete podijeliti novac linearno-uiznosu od4800 KM-za sveone koji su ispunili kriterije, čime nećete ispuniti obećanje

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Admela Hodžić,

Saziv: Aktuelni
24.11.2023

12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

1. Kada će KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo izvršiti izmjenu svih postojećih Ugovora o korištenju toplotne energije sa korisnicima usluga u pogledu sadržaja ugovora..2. Kada će KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo prestati da krši pravo na imov

Proslijeđeno:
KJKP Toplane, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se odmah poduzmu sve potrebne aktivnosti i obezbjede svi potrebni uslovi kako bi se izvršila revizija starih/postojećih ugovora o korištenju toplotne energije i zaključivanju novih ugovora sa postojećim korisnicima uslugan u pogledu sadržaj

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Toplane, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Belma Kapo,

Saziv: Aktuelni
24.11.2023

12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se hitno obezbjede sredstva za nabavku 4 uređaja koja su neophodna Pedijatrijskoj klinici KCUSa

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Danijela Kristić,

Saziv: Aktuelni
24.11.2023

12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da kmi se dostave svi godišnji planovi i izvještaji o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova zgrade za period od 2021. godine do danas, uključujući i mjesečne ili kvartalne za 2023. godinu za slijedeće adrese: 1. Radnka Abazovića...

Odgovor:

Ostatak odgovora se nalazi u Službi za skupštinske poslove

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe etažnih vlasnika podnosim inicijativu da izvršite nadzor nad radom upravnika na sljedećim adresama: RAdenka Abazovića 2A, 2B, 2C,2D

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

S obzirom da je ova oblast uređena federalnim Zakonom o zaštiti prirode molim da mi odg.na slijedeće pitanje vezano za regulisanje pitanja usavršavanja Eco sistema i problema sigurnosti u KS

Proslijeđeno:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se izvrši nadzor nad radom upravnika i predstavnika etažnih vlasnika na adresi Akifa Seremeta br.3

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se u Budžetu 2024. godinu izdvoje sredstva za nabavku GPS narukvica za djecu iz autističnog spektra i djecu koja imaju druge oblike poteškoća i imaju potrebu za ovim narukvicama

Odgovor:

Odgovor Ministarstva zdravstva KS, broj: 10-04-50075-23/23 od 05.01.2024. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona, Zavod zdravstvenog osiguranja KS
Puni tekst pitanja:

Prema info.Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova KS podneseno je u 2022.god. 8.044 zahtjeva prema Općinskom sudu u Sarajevu za provođenje postupka prinudne naplate ili lišenja slobode zbog neplaćanja prekršajnih kazni u saobraćaju i to:.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Općinski sud
Puni tekst pitanja:

Inicijativa vezano za požar koji je izbio na lokaciji Pijace Kvadrant za pomoć u sanaciji štet nastale na zgradama u ulici Radnka Abazovića, kao i na objektima KJP Tržnice-pijace Sarajevo

Proslijeđeno:
Vlada Kantona