Pokrećem inicijativu za izmjenu propisa kojima su regulisana pitanja upisa i bodovanja u predškolske ustanove preko "Emis" sistema, a sve u odnosu na djecu koja imaju prebivalište na području Općine Trnovo

Haris Zahiragić
Inicijativa

Pokrećem inicijativu za izmjenu propisa kojima su regulisana pitanja upisa i bodovanja u predškolske ustanove preko "Emis" sistema, a sve u odnosu na djecu koja imaju prebivalište na području Općine Trnovo

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 26 Februar, 2024
Pošalji mail: 
Ne