Upućujemo inicijativu da se uspostavi usluga bezbolnih ginekoloških intervencija i bezbolnih prirodnih poroda za svaku ženu, teda bolnica u svoj protokol uvede pisanu proceduru za navedenu uslugu

Jelena Pekić
Belma Kapo
Inicijativa

Upućujemo inicijativu da se uspostavi usluga bezbolnih ginekoloških intervencija i bezbolnih prirodnih poroda za svaku ženu, teda bolnica u svoj protokol uvede pisanu proceduru za navedenu uslugu

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 28 Februar, 2024
Pošalji mail: 
Da