Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Jelena Pekić,

Saziv: Aktuelni
24.04.2024

15. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se osigura produženi boravak za djecu sa poteškoćama u razvoju a koja pohađaju JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Vladimir Nazor tokom trajanja zimskog i ljetnog raspusta

Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

Marijela Hašimbegović,

Saziv: Aktuelni
24.04.2024

15. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu radi izmjene Zakona o porezu na promet nekretnina i poreza na naslijeđe i poklone sa ciljem jasnog definisanja poreznog tretmana udruženja i fondacija od društvenog značaja, kao i prijeko potrebne podrške njihovom radu, otklanjanja postojećih pravnih nejasnoća, kao i usklađivanja sa praksama naprednih evropskih zemalja i zemalja okruženja

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija, Ministarstvo pravde i uprave, Vlada Kantona, Zakonodavno-pravna komisija
Puni tekst pitanja:

Upućujem Urgenciju na već upućenu inicijativu od 26.02.2024. godine upućene na 14. radnoj sjednici radi uvida u zakonitost daljeg obavljanja funkcije direktora Elektrotehničke škole za energetiku, Firketa RAdončića, a po uvidu u Izvještaj dobiven od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, vezano za povredu zakonskih odbredbi

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA
Puni tekst pitanja:

Upućujemo inicijativu da se Rješenje broj; 02/9-RZJO-6635/24 od 10.05.2024. godine kojim zabranjujete održavanje mirnog okupljanja u pokretu stavi van snage i novim Rješenjem omogućite održavanje mirne protestne šetnje pod nazivom "Tražimo obrazovanje po mjeri učenika i njegovih učitelja" u organizaciji SSOOIO FBiH-Kantonalni odbor

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu radi izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS od 16.02.2024 godine, objavljenog u Službenim novinama broj 14/24 od 11.04.2024. godine

Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu da se izvrši budžetski nadzor pozicije iz usvojenog Prijedloga budžeta za 2024. godinu koja se odnosi na razdjel 21 glava 08 potrošačka jedinica 0001 21080001 JU "Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS"

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za odgoj i obrazovanje, broj: 11-06/01-11-25816-34/24 od 10.05.2024. godine

Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu na osnovu Zaključka Skupštine KS broj 01-04-40225-1/23 od 11.09.2023 godine u vezi sa stavkom (2) Zaključka "predlaže se popunjavanje nepopunjenih sistematizovanih radnih mjesta tamo gdje je to neophodno....

Proslijeđeno:
JU Apoteke Sarajevo, Kabinet premijera KS, Ministarstvo zdravstva

Mersiha Mehmedagić,

Saziv: Aktuelni
24.04.2024

15. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

1.Zašto odluka nije već donesena ako je zakonski rok 6 mjeseci od pokretanja istrage? 2.Kada možemo očekivati odluku u ovom predmetu i u kojoj je fazi istraga? 3.Da li je nadležno Ministarstvo sprovelo nadzor nad ovim predmetom i da li je bilo nadzora od strane drugih institucija vezano za postupanje Stručnog tima u predmetu?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalno tužilaštvo KS, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu da se izvrši retroaktivno umanjenje računa za mart, te umanjenje računa za april uz ispostavljenu fakturu za april 2024. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Toplane, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu da se izmijeni Uredba o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije na način da se primjena matrice Tarifnog sistema u obračunu potrošnje toplotne energije u objektima kolektivnog stanovanja sa zajedničkim mjerilom toplote ne uslovljava instalisanim djeluteljima toplote i da se osiguraju sredstva za ugradnju zajdničkih mjerila toplotne energije

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Vedrana Vujović,

Saziv: Aktuelni
24.04.2024

15. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu za ujednačavanje iznosa naknada/pomoći i uslova koji su potrebni za ostvarivanje pomoći, a koju odobravaju/dodjeljuju opštine KS licima oboljelim od celijakije

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zašto je u JU Dom zdravlja KS nemoguće obaviti specijalističko-konsultativni pregled kod specijaliste neurologa?

Proslijeđeno:
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva

Adi Kalem,

Saziv: Aktuelni
26.02.2024

14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu za postavljanje uređaja za kontrolu saobraćaja u ulici "RAštelica" Općina Hadžići

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Obzirom da sam u oktobru 2023. godine upozoravao na isticanje Prostornog planaKS zaključno sa 31.12.2023. godine, te da će nastati stanje kaosa u KS, obzirom da će Zavod za planiranje i razvoj KS neće izdavati neophodna mišljenja prilikom dobivanja neophodne dokumentacije za građenje, to se nažalost obistinilo. Moje pitanje se odnosi na produženje već isteklog Prostornog plana i izradu novog, odnosno kada će se ovo provesti

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

Admela Hodžić,

Saziv: Aktuelni
26.02.2024

14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Podnosimo inicijativu da se iznađu sredstva u iznosu od približno 5.500.000 KM za isplatu razlike iznosa pojedinačne subvencije u visini do 10.000 KM za rješavanje stambenog pitanja mladih po javnom pozivu iz 2023. godine

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Koliko je do danas ukupno isključenih korisnika sa centralnog grijanja?
Koliko je do danas podnijetih zahtjeva za isključenje koji su odbijeni, a koiko je od tog broja isključeno?
Koliko je isključenih na jednocjevnom sistemu, a koiko na dvocijevnom sistemu centralnog grijanja?
Koliko je isključenih bez da imaju dug, a koliko zbog dugovanja?
Koliko je isključeno do 2018. godin, a koliko nakon 2018. godine?

Proslijeđeno:
KJKP Toplane, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

1. Zašto se do danas nije udovoljilo zahtjevima stanara novoizgrađenog stambeno-poslovnog objekta Sarajevo Tower za isključen je sa toplifikacijskog sistema centralnog grijanja sa "Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo?
2. Građani imaju informaciju za novoizgrađenop stambeno-poslovnog objekta Penthaouse na Otoci da su svi zahtjevi za isključenje sa centralnog grijanja "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo pozitivno riješeni i da su stanari isključeni sa sistema centralnog grijanja, te zbog toga pitaaju koliko stanara te zgrade je podnijelo zahtjev za isključenje, koliko je isključeno sa sisitema centralnog gijanja i po kojem osnovu?
3.
4.
5.

Proslijeđeno:
KJKP Toplane, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Aljoša Čampara,

Saziv: Aktuelni
26.02.2024

14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu za održavanje tematske sjednice Skupštine KS o sigurnosnoj situaciji u KS, a na kojoj će obavezno biti prisustvo policijskog komesara i načelnika sektora/jedinica u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova KS

Proslijeđeno:
Predsjedavajući/Predsjedavajuća Skupštine KS

Arijana Memić,

Saziv: Aktuelni
26.02.2024

14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Podnosimo zastupničku inicijativu kao članice Komisije za rad i socijalnu politiku KS da se uposlenicima centra za socijalni rad dodjeli status službene osobe.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Podnosimo inicijativu kao članice Komisije za rad i socijalnu politiku KS da se riješi pravni status ambulante u KJU "Gerontološki centar" Sarajevo, te da se reguliše prijem medicinskog kadra

Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se na nivou nadležnih organa formira radno tijelo koje će na mjesečnom ili tromjesečnom nivou, vršiti detaljnu analizu provođenja mjera i radnji iz oblasti nasilja u porodici, što će doprinjeti smanjenju takvih pojava

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Kantonalni centar za socijalni rad" Sarajevo, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Općinski sud, UPRAVA POLICIJE
Puni tekst pitanja:

Da li smatrate da pomenuti izvještaj ad hoc tijela, da tri presude u postupku koji je tužilaštvo KS vodilo po izmišljenoj optužnici, te presuda Suda BiH protiv Hasana Dupovca i istrage koje se u kontekstu ovog slučaja aktivno vode, a kojima su obuhvaćeni i drugi policijski službenici, nisu već i više nego dovoljni razlozi i odličan povod za adekvatnu reakciju, detaljnu istragu i analizu rada policijskih službenika u ovom predmetu? Da li ste ikada izvršili analizu postupaka policijskih službenika koji su bili uključeni u predmet, analizu o tome kolike su to greške koje su nanijele štetu ugledu MUP-a KS? Pomenute presude su jasno ukazale na slabosti policijskog sistema kadad je u pitanju istraga u ovom predmetu. Ovom prilikom vam dostavljam i spisak imena policijskih službenika koji su bili uključeni u predmet, te tražim da mi dostavite sve informacije o tome da li su imenovani policijski službenici nagrađivani, raspoređeni na druga radana mjesta, unaprijeđeni, te da li su uključeni u komisije, od 2016. g.pa dod danas?

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, UPRAVA POLICIJE
Puni tekst pitanja:

Podnosimo inicijativu kao članice Komisije za rad i socijalnu politiku KS da se u JU TErapijska zajednica Kampus osposobi adekvatan stacionar za potrebe korisnika te izvrši rekonstrukcija toaleta

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Podnosimo inicijativu kao članice Komisije za rad i socijlnu politiku KS da se KJU "Gerontološki centar" Sarajevo, iz ustanove socijalne zaštite statusno promjeni u ustanovu socijalno-zdravstvene zaštite, te da se za ove potrebe osnoje medicinski hospis

Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Podnosimo zastupničku inicijativu kao članice Komisije za rad i socijalnu politiku KS da se za JU "kantonalni centar za socijalni rad" Sarajevo, izvrši nabavka automobila za svaku organizacionu jedinicu centra kojoj je to neophodno za nesmetano obavljanje svakodnevnih aktivnosti

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona