Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik

Neira Dizdarević,

Saziv: Aktuelni
11.03.2020

22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Puni tekst pitanja:

astupničku inicijativu:

“Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da provede SVE obaveze iz UREDBE O VRSTI I POSTUPKU OBJAVLJIVANJA PROPISA I JAVNOSTI RADA ORGANA UPRAVE, JAVNIH PREDUZEĆA, JAVNIH USTANOVA I PRAVNIH LICA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO shodno članu 7. (Službene novine KS 21/19), a naročito pitanja i odgovore, te inicijative zastupnika Skupštine KS.”

Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Proslijeđeno:
KJU za zaštićena prirodna područja, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRANSPORT GASA BH-GAS D.O.O. SARAJEVO, SARAJEVOGAS D.O.O. SARAJEVO
Proslijeđeno:
Federalni hidrometeorološki zavod, Zavod za izgradnjui Kantona Sarajevo
Proslijeđeno:
Kantonalni stambeni fond, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Vildana Bešlija,

Saziv: Aktuelni
11.03.2020

22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

nicijativu “za izmjenu Zakona o administrativnim taksama („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 30/2001 – prečišćeni tekst; 22/2002, 10/2005, 26/2008, 23/2016) ukidanje takse na registraciju obrta, a u cilju motiviranja obrtnika da registruju obrt”.

Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija, Ministarstvo privrede, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Apoteke Sarajevo, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede
Proslijeđeno:
JU Služba za zapošljavanje KS, Ministarstvo finansija, Ministarstvo privrede, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona