Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Danijela Kristić,

Saziv: Aktuelni
08.07.2021

38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Proslijeđeno:
URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Park, KJKP Pokop, Ministarstvo privrede
Puni tekst pitanja:

S obzirom na veliku potrebu za mjestima za odlaganje otpadaka na tramvajskim i autobuskim stajalištima (GRAS-a i ev. ostala), molimo da se postave adekvatne korpe za otpatke na istim, te da se ustanovi nadležnost nad čistoćom stajališta (KJKP RAD ili KJKP GRAS), kao i dnevna rutina održavanja čistoće na istim. 
Uočiljivo je da su stajališta prljava, s razasutim otpacima unaokolo.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Gras, KJKP Rad
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Općina Hadžići, UPRAVA POLICIJE
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede
Puni tekst pitanja:

Etažni vlasnici zgrade Katun Babin Do bb Bjelašnica žale se na enormne visine računa za električnu energiju i to na stavci za zajedničku potrošnju. 

Molim da u okviru svoje nadležnosti izvršite inspekcijski nalaz, te provjerite da li je došlo do krađe električne energije ili pogrešnog obračuna.

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Hamed Aljović,

Saziv: Aktuelni
08.07.2021

38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Molim ministricu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, Naiđu Hota-Muminović da mi
odgovori koje mjere će poduzeti za prioritetno vakcinisanje nastavnika u osnovnim i srednjim
školama KS s obzirom da su sindikati najavili bojkot nastave u septembru ako se ne izvrši
prioritetna vakcinacija nastavnika?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Molim ministricu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, Naiđu Hota-Muminović da mi odgovori koje mjere će poduzeti protiv odgovornih osoba u JU“Osnovna Muzička Škola” Ilidža zbog zloupotrebe položaja i nezakonitog otkaza Mehmedu Bajraktarević prof, muzičke kulture u JU“Osnovna Muzička Škola.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

Jasmina Bišćević-Tokić,

Saziv: Aktuelni
08.07.2021

38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, ZZO KS
Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničko pitanje Ministru komunalne privrede,infrastructure, prostornog uređenja,
građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i preduzeću KJKP ''RAD" Sarajevo, da li je istina da se
dovodi u pitanje poslovanje preduzeća KJKP Rad Sarajevo, zbog neblagovremenog pokretanja
postupaka javnih nabavki koji su neophodni za rad preduzeća (nabavka goriva, guma, tehnički
pregled vozila itd)?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Rad, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Opća Bolnica Sarajevo, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA

Neira Dizdarević,

Saziv: Aktuelni
08.07.2021

38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona
Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12), Ministarstvu predškolskog, osnovnog i
srednjeg obrazovanja i Ministarstvu zdravstva upućujem inicijativu za angažovanje
asistenata medicinskog smjera (medicinske sestre i tehničari) u vrtićima u nadležnosti
JU Djeca Sarajeva i osnovnim školama, kako bi djeca sa dijagnosticiranim dijabetesom
imala brzu i adekvatnu asistenciju prilikom uzimanja inzulinske terapije.
Ukoliko ne postoji mogućnost angažovanja asistenata, iniciram organizaciju programa
obuke za vaspitače/ice o načinu davanja inzulina i tretmana djece oboljele od dijabetesa.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo zdravstva

Sead Milavica,

Saziv: Aktuelni
08.07.2021

38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo da se oformi stručno tijelo na
nivou Kantona Sarajevo koje bi vršilo verifikaciju lokacija privatnih, stambenih i
drugih objekata koje u svom sastavu sadrže azbest cementni materijal opasan po život
građana, sa ciljem stvaranja baze podataka radi daljih planiranja aktivnosti.

Proslijeđeno: