Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik

Neira Dizdarević,

Saziv: Aktuelni
25.02.2020

21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava civilne zaštite, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo privrede, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, SVIM OPĆINAMA
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Inspektorat za zaštitu od požara, Ministarstvo unutrašnjih poslova
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, ZZO KS
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Gras, Ministarstvo saobraćaja
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Toplane, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Puni tekst pitanja:

“Molim da svojim nadzorom provjerite da li je istinita informacija da kotlovnica na plin u naselju Tibra-Stup u vlasništvu firme „B-Tim" d.o.o. Kiseljak koju koriste kao najmoprimac „Euroterm" d.o.o. i dalje u funkciji uprkos zabrani daljnjeg korištenja od strane Inpekcije.

Isto se odnosi i na kotlovnicu na pelet u vlasništvu „B-Tim" d.o.o. ”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Inspektorat za zaštitu od požara, Ministarstvo unutrašnjih poslova
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Proslijeđeno:
JP TVSA, Ministarstvo pravde i uprave
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, SARAJEVOGAS D.O.O. SARAJEVO
Puni tekst pitanja:

U više navrata sam pokretala inicijativu za izmjenama i dopunama Odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima liječenja na teritoriji KS, u smislu oslobadjanja od participacije osoba sa poteškoćama i njihovih roditelja-staratelja, te omogućavanja banjskog liječenja za osobe sa poteškoćama u razvoju sa invaliditetom od 60% i više. U jednom od odgovora koje sam dobila od ZZO KS prije gotovo godin dana stoji da su inicijative djelimično usvojene, međutim u praksi nema nikakvih izmjena.

Molim za informaciju u kojoj fazi je realizacija navedene inicijative?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, ZZO KS
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Rad, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, SVIM OPĆINAMA