Inicijativa prema Vladi KS i Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS i Direkciji za robne rezerve KS za pomoć u vidu robnih paketa iz zaliha direkcije roditeljima članovima Udruženja roditelja ubijene djece Sarajeva 92-95

Davor Čičić
Inicijativa

Inicijativa prema Vladi KS i Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS i Direkciji za robne rezerve KS za pomoć u vidu robnih paketa iz zaliha direkcije roditeljima članovima Udruženja roditelja ubijene djece Sarajeva 92-95
Udruženje roditelja ubijene djece Sarajeva 1992.-¸1995. udruženje koje svih ovih godina nakon završetka rata, opsade i agresije na Sarajevo i BiH, neumorno radi na jačanju i njegovanju kulture sjećanja na našu ubijenu djecu. U druženje je i dobitnik 6.aprilske nagrade Grada Sarajeva za svoj iskreni rad u njegovanju kulture sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva. S obzirom da su roditelji članovi udruženja biološki uglavnom u trećoj životnoj dobi, mnogi i egzistencijalno ugroženi, smatram da bi jedan oblik podrške KS u vidu robnih paketa bilo od simbolične pomoći ovim roditeljima i njihovim obiteljima

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 7 Avgust, 2023
Pošalji mail: 
Da