koliko je sredstava (koji se odnose na male efektivne projekte MEP) utošeno sa 31.8.2023. godine ili je planirano za utrošiti do kraja tekuće godine, po kojim konkretnim projektima i po svakoj školi pojedinačno?

Davor Čičić
Pitanje

U budžetu KS za 2023. godinu na razdjelu Ministarstva za odgoj i obrazovanje je planirano 3.200.000 KM za mele efektivne projekte (MEP) odnosno po 30.000 KM za svaku osnovnu i srednju školu u KS a tiču se brzih i efektivnih projekata rekonstrukcije i investicionog održavanja kao i nabavke opreme u školama.
koliko je sredstava (koji se odnose na male efektivne projekte MEP) utošeno sa 31.8.2023. godine ili je planirano za utrošiti do kraja tekuće godine, po kojim konkretnim projektima i po svakoj školi pojedinačno?

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 31 Avgust, 2023
Pošalji mail: 
Ne