Pitanje za Ministarstvo privrede KS i KJP "Veterinarska stanica" doo Sarajevo

Davor Čičić
Pitanje

Pitanja za Ministarstvo privrede KS i KJP "Veterinarska stanica" doo Sarajevo:
1. Na dnevnom redu 8. radne sjednice Skupštine KS nalazi se izvještaj o radu KJP "Veterinarska stanica" za 2020. godinu. Prema posljednjim materijalima koji su dostavljeni zastupnicima nalazi se i revizorski izvještaj o radu preduzeća za 2020. godinu revizorske kuće Zuko doo Sarajevo koje je iskazalo svoje mišljenje sa rezervom što izražava sumnju da dijelovi finansijskih izvještaja nisu prikazani objektivno, a samim tim i realno i stvarno stanje u kantonalnom preduzeću. Molim za informaciju šta se zaključno sa 30.6.2023. konkretno uradilo u ispunjavanju preporuka iz mišljenja revizorske kuće i da li su neke od tih preporuka već ispoštovane?
2. Ukoliko nisu ispopštovane preporuke ovlaštene revizorske kuće, koji su konkretno problemi koji onemogućavaju Upravu KJP "Veterinarska stanica" doo Sarajevo da ispoštuje navedene preporuke iz revizorskog izvještaja?
3. Na osnovu koje odluke i kojeg organa je KJP "Veterinarska stanica" doo Sarajevo umanjila poziciju i iznos osnovnog kapitala za 1.028.278 mKM u 2020. godini i da li je ta pozicija u narednim godinama zaključno sa 30.6.2023. izmjenjena i na osnovu kojih odluka?
4. Koji su konkretno resursi potrebni i koja je konkretno pomoć potrebna od strabne Skupštine KS, Vlade KS i Mionistarstva privrede KS da bi KJP "Sarajevo-šume" ispoštovao sve preporuke iz revizorskog izvještaja, a kako bi budućći revizorski izvještaji o poslovanju preduzeća dobili pozitivnu ocjenu i na fer i objektivan način prikazao stanje u preduzeću, a kako bi osnivač imao puno informaciju o radu i stanja u preduzeću koje upravlm značajnom imovinom građana KS?

Postavljeno dana: 
Utorak, 22 Avgust, 2023
Pošalji mail: 
Ne