Upućujem inicijativu radi hitnog rješavanja iznimnoproblematične situacije u JU "Djeca Sarajeva" koja se odnosi na način prijave i upisa djece u vrtić, kao i načina rezervisanja mjesta za djecu koja su ranije koristila usluge vrtića.

Marijela Hašimbegović
Inicijativa

Upućujem inicijativu radi hitnog rješavanja iznimnoproblematične situacije u JU "Djeca Sarajeva" koja se odnosi na način prijave i upisa djece u vrtić, kao i načina rezervisanja mjesta za djecu koja su ranije koristila usluge vrtića. Na terenu se susrećemo sa ozbiljnim poremećajem rada sistema EMIS programa koji je dovao do situacije da mnogobrojni roditelji nisu uspjeli izvršiti rezervaciju mjesta i upis svoje djece u vrtiće. S tim u vezi tražim hitno preispitivanje online upisa kroz EMIUS program koji proizvodi nevolje i probleme kako roditeljima tako i uposlenicima JU "Djeca Sarajeva". Očigledno je da u procesu ove reforme na terenu postoje ozbiljni propusti i ovakvi poremećaji nepovoljno utiču na porodicu, našu djecu i ugrožavaju radna mjesta uposlenika JU "Djeca Sarajeva" što je nedopustivo. Prednosti koje se nude u vrtićima kao što su socijalizacija, emocionalni i intelektualni rast djeteta su benefiti važni za dobrobit naše djece u kasnijoj dobi i nemamo pravo odvojiti našu djecu od mogućnosti za njihov napredniji razvoj. Dobrobit naše djece mora biti naš prioritet.

Postavljeno dana: 
Petak, 4 Avgust, 2023
Pošalji mail: 
Ne