Podnosim inicijativu da Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo izradi digitalnu brošuru o načinu postupanja stanovnika Kantona Sarajevo u slučaju otuđenja ili gubitka lične dokumentacije na prostoru van Bosne i Hercegovine.

Damir Marjanović
Inicijativa

Podnosim inicijativu da Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo izradi digitalnu brošuru o načinu postupanja stanovnika Kantona Sarajevo u slučaju otuđenja ili gubitka lične dokumentacije na prostoru van Bosne i Hercegovine.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 19 April, 2023
Pošalji mail: 
Da