S obzirom na početak nove školske godine da li sve škole sa prostora KS imaju izrađene illi ažurirane, po trenutnoj situaciji na terenu, evakuacijske planove u sl. prirodnih i dr.nesreća i dojava bombi?

Davor Čičić
Pitanje

- S obzirom na početak nove školske godine da li sve škole sa prostora KS imaju izrađene illi ažurirane, po trenutnoj situaciji na terenu, evakuacijske planove u sl. prirodnih i dr.nesreća i dojava bombi?
-Da li se provode i koliko često u svim srednjim i osnovnim školama u KS evakuacijske vježbe za slučajeve prirodnih i dr.nesreća i dojava bombi, a po navedenim evakuacijskim planovima?

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 31 Avgust, 2023
Pošalji mail: 
Da