Za rekonstrukciju saobraćajnice u Zabrđu Općina Novi Grad

Jurić Mira
Inicijativa

Na Trinaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 28.03.2012.g. u okviru tačke dnevnog reda “Poslanička pitanja, inicijative i odgovori” zastupnica Mira Jurić, pokrenula je zastupničku incijativu: „Za rekonstrukciju saobraćajnice u Zabrđu Općina Novi Grad”. Na Četrnaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 28.03.2012.g. zastupnica Mira Jurić dopunila je i ponovila zastupničku inicijativu :
„Za rekonstrukciju saobraćajnice u Zabrđu Općina Novi Grad” i
„Da se ubrza, bar donekle, krpljenje rupa na saobraćajnici u Smiljevićima”.

Proslijeđeno: 
Odgovor: