"Da se omogući reprogramiranje kredita taksi prevoznika, usposlenika Sarajevo TAXI, koji imaju dug od 15 – 20.000,00 KM, a koji su sklopili ugovore sa resornim ministarstvom, i to sa jedne godine na od pet do deset godina."