„Da se zbog normalnijeg odvijanja saobraćaja, na raskrsnici kod Ekonomske škole saobraćaj reguliše postavljanjem policajca u vrijeme radne špice ili da se semafori isključe jer samo usporavaju odvijanje saobraćaja”

Fazlija Nedžad
Inicijativa

Zastupnik Fazlija Nedžad je na Četrnaestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.04.2012 godine, u okviru tačke Dnevnog reda “Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori”, naglasivši da su ovih dana u Sarajevu započeti građevinski radovi na mnogobrojnim saobraćajnicama, te da je jedan od kapitalnih radova i sanacija mosta kod Ekonomske škole, između ostalog pokrenuo je zastupničku inicijativu:
Zastupnička inicijativa:
„Da se zbog normalnijeg odvijanja saobraćaja, na toj raskrsnici, saobraćaj reguliše postavljanjem policajca u vrijeme radne špice ili da se semafori isključe jer samo usporavaju odvijanje saobraćaja”

Proslijeđeno: