Da li je firma City car registrovana i da li ima svu potrebnu dokumentaciju za obavljanje tj. dozvolu za rad, za obavljanje taksi djelatnosti, obzirom da firma vrši prevoz sa aerodroma širom Kantona Sarajevo?