Inicijativa da se postavi adekvatna fizička zapreka za saobraćaj motornih vozila na početku i na kraju Obale Maka Dizdara

Fazlija Nedžad
Inicijativa

Zastupnička inicijativa

Nedavno je završena gradnja i svečano otvoren most „Fastina Lente“ ispred Likovne akademije. U sklopu kompletnog uređenja ovog dijela našeg grada rekonstruisana je i šetnica cijelom Obalom Maka Dizdara.

Pješački most i šetnica čine jedinstvenu pješačku cjelinu koju nažalost narušava i ugrožava saobraćaj motornih vozila raznih ambasada, ministarstava, gostiju kafića, dostavnih vozila itd.

Zbog činjenice da su, u most i šetnicu, uložena znatna sredstva iz Budžeta i da bi izbjegli ponovno postavljanje polomljenih ploča, a sve o trošku građana, pokrećem inicijativu da se postavi adekvatna fizička zapreka za saobraćaj motornih vozila na početku i na kraju Obale Maka Dizdara, odnosno od Grčke Ambasade do Čobanija mosta.

Znak zabrane saobraćaja, kao i mnogi drugi postavljeni po našem kantonu, na daje rezultate.

Evidentno je da policija neće da se bori protiv nesavjesnih i bahatih vozača koji krše saobraćajne propise.

Valjda šetnica treba da bude šetnica.

Proslijeđeno: