Kako se moglo desiti da se odjednom pojavio problem registracije automobila, odnosno važnosti potvrde koja se dobije od osiguravajuće kuće da se s njom može normalno voziti u Kantonu.

Fazlija Nedžad
Pitanje

"Kako se moglo desiti da se odjednom pojavio problem registracije automobila, odnosno važnosti potvrde koja se dobije od osiguravajuće kuće da se s njom može normalno voziti u Kantonu.

Nedavno se javio problem da su vozači sa ovakvim potvrdama plaćali visoke kazne jer nisu imali potrebne papire o registraciji automobila koju je tražilo ovlašteno lice, odnosno saobraćajnu dozvolu.

Po informacijama iz medija automobil se ne može koristiti sve dok se ne dobije ovjerena saobraćajna dozvola, a svjedoci smo da nam treba najmanje 7 ( sedam ) dana da se završi procedura provjere neplaćanja kazni i dr.”

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

-Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima, prilikom obavljanja redovnih poslova i zadataka iz nadležnosti Ministarstva kroz akcije pojačane kontrole saobraćaja, vrše kontrolu vozača. Pri tome, vozači koji postupaju u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 6/06, 75/06,44/07,84/09 i 48/10) tačnije u suprotnosti sa članom 207. kojim je propisano da "motorna i priključna vozila koja učestvuju u saobraćaju na putu moraju biti registrirana, o čemu se vodi evidencija u skladu sa odgovarajućim zakonom o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka", odnosno u suprotnosti sa članom 211. da " kad upravlja motornim i priključnim vozilom, vozač mora imati kod sebe važeću potvrdu o registraciji izdatu za to vozilo, kao i policu obaveznog osiguranja, a motorna i priključna vozila registrirana u stranoj zemlji i međunarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti koja važi na području Bosne i Hercegovine, dužan je pokazati na zahtjev policajca ili drugog ovlaštenog lica", budu sankcionisani.

Članom 15.  Pravilnika o registraciji vozila ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 69/09)  je propisano da se "zahtjev za produženje registracije vozila podnosi prije isteka roka važenja registracije, ali ne prije 30 dana od isteka važenja registriranja vozila, nadležnom tijelu na propisanom obrascu".Imajući u vidu navedeno, da se zaključiti da potvrdu o registraciji, odnosno saobraćajnu dozvolu (raniji naziv), ne može zamijeniti potvrda koju izdaje osiguravajuća kuća. Napominjemo da osiguravajuće kuće, za svoje klijente uz naplatu završavaju i sve poslove vezane za registraciju vozila, pri čemu prikupljaju zahtjeve, te nakon nekoliko dana iste predaju nadležnom organu, usljed čega se u javnosti stiče dojam da je potrebno više dana kako bi se registracija završila.

Po informaciji Odjeljenja za administraciju MUP-a Kantona Sarajevo u čijoj su nadležnosti poslovi registracije, registracija vozila završava se  za jedan dana nakon podnesenog zahtjeva.