Inicijativa prema resornom ministarstvu saobraćaja

Efendić Faruk
Inicijativa

Pokrećem inicijativu u ime građana sa područja MZ Pofalići I i Pofalići II, prema resornom ministarstvu saobraćaja kao i prema KJKP Gras za ponovno usopstavljanje kombi linija na relacijama Ekonomska škola – bakarevac, obad i hum brdo. Građani sa ovog područja su suočeni sa problemom prevoza, odnosno, ukidanja linija koje su saobraćale na ovim relacijama.

Proslijeđeno: