U firmi „Centrotrans DC“ d.o.o. Sarajevo postoje određeni problemi pa je morala intervenirati i policija.

Fazlija Nedžad
Pitanje

Zastupnik Fazlija Nedžad, na 23. sjednici Skupštine Kantona  Sarajevo, održanoj  dana  30.01.2013. godine  u okviru tačke dnevnog reda “Poslanička pitanja, inicijative i odgovori” postavio je zastupničko pitanje:

Neki dan smo putem sredstava javnog informisanja mogli vidjeti da u firmi „Centrotrans DC“ d.o.o. Sarajevo postoje određeni problemi pa je morala intervenirati i policija.

Molim da mi se odgovori na sljedeća pitanja:

- Da li je u navedenoj firmi okončan proces privatizacije, ako jeste da mi se dostavi kompletna dokumentacija o privatizaciji te firme „Centrotrans DC“ d.o.o. Sarajevo;

-  ako nije završena privatizacija, kada se planira završiti;

 -ko je vlasnik kapitala i u kojem procentu odnosno da mi se dostavi izvod iz sudskog registra Općinskog suda u Sarajevu;

- ko je legalni direktor firme;

- da li su kod Kantonalnog tužilaštva pokrenute tužbe oko privatizacije ove firme