Nacrt “B faze” Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine sa Nacrtom odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine

Puni naziv tačke: 

Nacrt “B faze” Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine sa Nacrtom odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine

Rezultat: 
Usvojen

Javna rasprava 60 dana

Vertical Tabs