Izvještaj Ekspertne komisije Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za davanje stručnog/ekspertnog mišljenja u vezi sa Elaboratom o osnivanju Pravnog fakulteta u okviru Internacionalnog univerziteta u Sarajevu