Zastupnici po strankama

Stranka demokratske akcije (SDA)

Položaj: zamjenik predsjedavajućeg
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
16.11.2018
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Klub naroda:
Klub stranaka:
Aktivan:
Da
U sazivu:
16.11.2018
Rad zastupnika: