Zastupnička pitanja

Smiljana Viteškić

Smiljana Viteškić

30.04.2021
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijatvu da se izmijeni i dopuni Instrukcija o bližoj primjeni kriterija vrednovanja prema Uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u insttucijama antona Sarajevo, gradu Sarajevo i općinama u antonu Sarajevo (Sl.novine S 38/20)
u članu 3, stav f.tačka 1.i iza teksta“Osnovno uvećanje za dijete demobilisanog borca čiji otac... i majka ili otac i majka,ili roditelji imaju 23 mjseca učešća u oružanim snagama... Suštna je da se i učešće majke u oružanim snagama tretra, kao i učešće oca.


Smiljana Viteškić

19.04.2021
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijatvu da Ministarstvo za boračka pitanja pristupi izradi
Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Kalendara za
obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnost iz perioda odbrambeno oslobodilačkog rata 1992.-1995. u Kantonu Sarajevo.
Obrazloženje:
Na obilježavanju Dana opsade grada Sarajevo 05.04.2021. na Mostu Suade i
Olge nije bilo predstavnika Vlade i Skupštne KS ,jer ovaj događaj vjerovatno
nije u Kalendaru (nema drugog opravdanja).
Prijedlog ove Odluke duži period je u Planu rada, ali nikad nije donešen.
Predlažem da Ministarstvo za boračka pitanja u sradnji sa nadležnom
komisijom Skupštne Kantona Sarajevo predloži nacrt i obavi raspravu u svim
relevantnim insttucijama i boračkim udruženjima, te prijedlog Odluke dostavi
Skupštni na usvajanje.


19.04.2021

Smiljana Viteškić

05.03.2021
Puni tekst pitanja:

Molim Ministarstvo za odgoj i obrazovanje da mi odgovori na pitanje: Zašto nisu isplaćeni članovi komisija predmetnih kurikuluma koji su svoj dio posla uredno i na vrijeme završili?


Smiljana Viteškić

05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,
Podnosim inicijativu da se HITNO uplati dug Crvenog križa KS prema privrednom
društvu Opuzenka d.o.o uz stečaju, iz R.Hrvatske, u inosu od 72 458,40 KM.
Crveni križ KS je institucija od izuzetnog značaja za građane KS, posebno u slučaju
socijalne potrebe i prirodnih i drugih nesreća. Ako ovaj dug ne izmire, dolaze u pitanje
opstanak Crvenog križa, niz aktivnosti koje su u toku, kao i opstanak radnih mjesta
uposlenika ove institucije.


05.10.2020

Smiljana Viteškić

26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da se iznađe lokacija i urade tipski objekti za prodaju suvenira i ostalih artikala na Vrelu Bosne”.


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za uređenje autobuskog stajališta na Gradskom groblju Vlakovo.


Smiljana Viteškić

13.11.2019
Puni tekst pitanja:

Ko su članovi Operativnog tima za sanaciju deponije Smiljevići


13.11.2019
Puni tekst pitanja:

1. Koliko je žena imenovano za direktorice javnih preduzeća?

2. Koliko je žena predsjednica Upravnih odbora, a koliko Nadzornih?

3. Koliko je žena imenovano za povjerenice u Skupštinama preduzeća?


Smiljana Viteškić

03.10.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Smiljana Viteškić na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

• Zašto je poništen Javni konkurs za izbor direktora Kantonalnog stambenog fonda Kantona Sarajevo? Da li je tačno da je Vlada Kantona Sarajevo za v.d. direktora imenovala lice koje ne ispunjava uslove za tu poziciju i da to lice v.d. mandat koristi kako bi izmijenio Pravilnik o radu i sistematizaciji radnih mjesta da bi se propisali uslovi za njegovo imenovanje.


03.10.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Smiljana Viteškić na 13. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu vezano za imenovanje zdravstvenih savjeta u općinama u Kantonu Sarajevo.


Smiljana Viteškić

23.07.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Smiljana Viteškić na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu da se u centru Ilidže hitno obnovi horizontalna signalizacija, koja je toliko istrošena da na pojedinim mjestima nema ni traga da je postojala. Dakle, na svim pješačkim prelazima u ul. Rustempašina od kružnog toka kod TC Sara do IV PU Ilidža. I na drugim lokacijama situacija je slična ali je na ovim mjestima, zbog sigurnosti velikog broja turista i naših građana, neophodno, hitno “iscrtavanje” horizontalne signalizacije. Plan rekonstrukcije ove saobraćajnice nas ne amnestira od obaveze da se uradi horizontalna signalizacija.


23.07.2019
Puni tekst pitanja:

astupnica Smiljana Viteškić na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za Plan restruktuiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacija zdravstvenih ustanova u KS.


23.07.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Smiljana Viteškić na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za Studija o zdravstvenom stanju stanovništva, higijenskim prilikama i zdravstvenoj djelatnosti na području KS.


23.07.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Smiljana Viteškić na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

• U Budžetu KS za 2019. g. za preventivne programe i aktivnosti je planirano 250 000 KM.

• Pitanje: Da li se krenulo sa preventivnim programima, koje aktivnosti su u toku, koji nivoi prevencije su planirani i koje zdravstvene ustanove su planirane za nosioce aktivnosti u preventivnim programima finansiranim iz ovog novca?


Smiljana Viteškić

25.06.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Smiljana Viteškić na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članom 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za renoviranje vrtića „Radost” u Hrasnici.


25.06.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Smiljana Viteškić na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članom 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za ostvarivanje prava zastupnika/poslanika na besplatan prijevoz javnim gradskim prijevozom na teritoriji Kantona Sarajevo koristeći legitimaciju zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo.