Zastupnička pitanja

Sanela Klarić

Sanela Klarić

30.05.2023
Puni tekst pitanja:

Molim vas da dostavite izvještaje o količini isporučene toplotne energije prije i poslije
renoviranja za sljedeće objekte:
- Objekat u Ulici Salke Lagumdžije, Lamela broj 2, 4, 6 i 8 (Dobrinja), izvještaji za
2017, 2018, 2020. i 2021. godinu;
- Zgrade u nizu u Ulici Semira Frašte, broj 13, 14, 15, 16 i 17 (Alipašino polje),
izvještaji za 2014, 2015, 2017. i 2018. godinu;
- Zgrada na Trgu heroja broj 32 (Hrasno), izvještaj za 2016, 2017, 2019. i 2020.
godinu;
- Neboder u Ulici Jezero 5 (Koševo), izvještaji za 2016, 2017, 2019. i 2020. godinu;
- Nebodere u Ulici Patriotske lige 38 (Jezero), izvještaji za 2016, 2017, 2019. i 2020.
godinu.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, broj: 05-01-04-24618-6/23 od 22.06.2023. godine


10.07.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujem pitanje JU Dom zdravlja KS tačnije OJ Dom zdravlja Hadžići da li je uočen veći broj pacijenata sa žaljenjem na stomačne tegobe u periodu od 9. do 12.6. ove godine?
Na području općine Hadžići prilikom povećanja padavina redovno dolazi do onečišćenja vode u gradskom vodovodu. Zbog čestog onečišćenja, kakvo se desilo i polovinom juna, može doći do narušavanja zdravlja građanki i građana Hadžića. Zbog navedenog podnosim poslaničko pitanje kako bismo saznali da li je došlo do povećanja broja oboljelih od bolesti i stanja koja se povezuju sa nečistom vodom u vodovodnom sistemu.

Odgovor:

Odgovor JU Dom zdravlja KS,OJ Dom zdravlja Hadžići, broj: 01-03-04-03-3243-3/23 od 18.07.2023. godine


17.08.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za organizovanje detaljne kontrole i edukacije načina provođenja hemijskih mjera (upotreba rodenticida) koje se provode sa ciljem spriječavanja ulaženja, zadržavanja, razmnožavanja i smanjenja populacije štetnih glodavaca na površinama, prostorima ili objektima, sa ciljem zaštite kako ljudi i drugih životinja.


31.05.2023
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa sa kojom ćemo veoma važne projekte energetske efikasnosti uskladiti sa poslednjim
standardima, najboljim praksama i zaštitom zdravlja a u skladu sa zahtjevima EU Zelenog
dogovora (BiH je potpisala Sofijsku Deklaraciju u novembru 2021. godine) i u skaldu sa
zahtjevima projekta 100 Cities kroz koji se Kanton Sarajevo obavezao da će do 2030 godine
biti karbonneutralan Kanton,
sa kojom tražim da:
- Projekti energetske efikasnosti budu u službi zaštite okoliša, lokalne
ekonomije, zdravlja ljudi te zelenih politika EU;
- Pored mjera ugradnje termoizolacije na fasadama i zamjene prozora, odnosno
radova na vanjskoj omotnici objekta, obaveznim uvede mjere zamjene sistema
grijanja prilagođenom novim EE karakteristikama objekta iz obnovljivih
izvora energije;
- Uvede obavezne mjere prečišćavanja zraka posebno ako su u pitanju obrazovni
i zdravstveni objekti;
- Uvede obaveznu mjeru proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora
energije za potrebe objekta;
- Uvede obaveznu mjeru upravljanja otpadom uz minimalno 50% recikliranja
ili ponovnog korištenja građevinskog otpada;
- Uvede zelene javne nabavke preko kojih će se obezbjediti podrška lokalnoj
ekonomiji uz smanjenje primarne energije i dekarbonizacije;
- Uvede obavezan registar svih objekata koji su rekonstruisani po mjerama
energetske efimasnosti uz uvođenje obaveznog monitoringa nakon završetka
svih radova;
- Uvede obavezu certificiranja objekata;
- Radi na jačanju kapaciteta i planiraju usvajanje mjera zelenog certificiranja
iz 2015. godine.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva komunalne privrede,infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, broj: 05-04-8156-4/23 od 06.07.2023. godine


10.07.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujem pitanja Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, tačnije Inspektoratu poljoprivredne, vodne i šumske inspekcije da li je Inspektorat poljoprivredne, vodne i šumske inspekcije upoznat s problemom zagađenja vode na području općine Hadžići i da li je Inspektorat već izlazio na teren povodom pitanja zagađenja vode na području općine Hadžići?
Na području općine Hadžići veoma često dolazi do zagađenja pitke vode prilikom obilnijih padavina. Ovo uvelike utiče na kvalitet života građana i građanki, na njihovo zdravlje kao i na instalacije. Ipak, još uvijek nije pronađeno rješenje za ovaj problem niti je jasno detektovan njegov uzrok. U skladu s napisanim, postavljam zastupnička pitanja sa ciljem saznavanja da li su dosad pristizale prijave za ovaj problem te da li je Inspektorat poduzimao bilo kakve aktivnosti po ovom pitanju.

Odgovor:

Odgovor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS broj: 14-02-04-03518/23 od 19.07.2023. godine


12.09.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za organizovanje detaljne kontrole i edukacije načina provođenja hemijskih mjera (upotreba rodenticida) koje se provode sa ciljem sprječavanja ulaženja, zadržavanja, razmnožavanja i smanjenja populacije štetnih glodavaca na površinama, prostorima ili objektima, sa ciljem zaštite kako ljudi i drugih životinja.


Sanela Klarić

27.04.2023
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za izmjene Zakona o koncesijama Kantona Sarajevo i Zakona o prostornom planiranju Kantona Sarajevo kojim bi se fizičkim licima ubrzao i pojednostavio postupak izgradnje solarnih elektrana na postojećim krovovima.


Sanela Klarić

29.03.2023
Puni tekst pitanja:

Poštovani, na osnovu člana 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi Novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20,14/20, 16/22), Vladi KS, odnosno gore navedenom ministarstvu, zavodu i javnom preduzeću upućujem zastupnička pitanja nakon što sam dobila odgovore na moju inicijativu za trajnoriješiti upravljanje građevinskim otpadom jer sam dobila nepotpune odgovore:
1. Inicijativa 1: Izrada Studije zbrinjavanja građevinskog otpada kojom bi se ažurirale lokacije za odlaganje građevinskog otpada te otpada iz iskopavanja, kao i analizirali kapaciteti na deponiji Smiljevići i potencijali reciklaže ovog otpada kako se ne bi sav otpad odlagao
Pitanje: Nije dat odgovor da li su lokacije predložene, koje suto lokacije i koje količine otpada su dozvoljene za odlaganje. nije jasno da li se odobrava inicijativa ili ne?
2. Inicijativa 2: Planiranje i izgradnju reciklažnih dvorišta i odlagališta za građevinski otpad u okviru javnog preduzeća koje se bavi prikupljanjem i odlaganjem otpada, Pitanje: Nije dat odgovor da li su planirana reciklažna dvorišta


29.03.2023
Puni tekst pitanja:

U kojoj je fazi implementacija obaveza preuzetih usvajanjem Rezolucije o unaprijeđenju kvalitete zraka u zatvorenom prostoru, predlagačice Vildane Bešlije, usvojene od strane ove skupštine prije gotovo dvije godine?


29.03.2023
Puni tekst pitanja:

- U kojoj fazi se nalazi osnivanje javnog preduzeća za proizvodnju električne
energije iz obnovljivih izvora?
- Da li je u studijskom istraživanju koje treba utvrditi opravdanost osnivanja ovog
preduzeća planirano istraživanje potencijala geotermalne energije?
- Na koji način je u studijskom istraživanju planirano vršiti mjerenje potencijala
vjetra obzirom da u Bosni i Hercegovini ne postoji niti jedna međunarodno
verificirana kompanija za ispitivanje potencijala vjetra?
- Planira li se u okviru studijskog istraživanja izraditi i mapa solarnog potencijala?
- Obzirom da je u slučaju pozitivnog nalaza studijskog istraživanja planirana
priprema prijedloga odluke o osnivanju ovog javnog preduzeća, koji kriteriji će
biti korišteni kako bi se utvrdilo da li je studijsko istraživanje dalo pozitivan nalaz?
- Na koji način se planira ispitivanje geotermanog potencijala?


29.03.2023
Puni tekst pitanja:

Poštovani, na osnovu člana 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi Novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22), Vladi Kantona Sarajevo, odnosno gore navedenom ministarstvu, upućujem zastupničku inicijativu kojom tražim da:

- Projekti energetske efikasnosti budu u službi zaštite okoliša, lokalne ekonomije, zdravlja ljudi te zelenih politika EU;

- Pored mjera ugradnje termoizolacije na fasadama i zamjene prozora, odnosno radova na vanjskoj omotnici objekta, obaveznim uvede mjere zamjene sistema grijanja prilagođenom novim EE karakteristikama objekta iz obnovljivih izvora energije;

- Uvede obavezne mjere prečišćavanja zraka posebno ako su u pitanju obrazovni i zdravstveni objekti;

- Uvede obaveznu mjeru proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije za potrebe objekta;

- Uvede obaveznu mjeru upravljanja otpadom uz minimalno 50% recikliranja ili ponovnog korištenja građevinskog otpada;

- Uvede zelene javne nabavke preko kojih će se obezbjediti podrška lokalnoj ekonomiji uz smanjenje primarne energije i dekarbonizacije;

- Uvede obavezan registar svih objekata koji su rekonstruisani po mjerama energetske efimasnosti uz uvođenje obaveznog monitoringa nakon završetka svih radova;

- Uvede obavezu certificiranja objekata;

- Radi na jačanju kapaciteta i planiraju usvajanje mjera zelenog certificiranja iz 2015. godine.


Sanela Klarić

24.03.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izradu digitalnog vodiča/mape teritorijalnih nadležnosti svih komunalnih preduzeća, a posebno čišćenja i odvoza otpada, košenja i odvoza pokošene trave, uklanjanja polomljenog drveća i granja, prijavljivanja kvarova javne rasvjete, održavanja stajališta javnog prevoza isl.


24.03.2023
Puni tekst pitanja:

- Da li je urađena studija o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja i
izgradnje tvornice peleta?
- Ukoliko je studija urađena, ko je radio studiju, a ko je radio reviziju studije?
- Ukoliko je studija urađena, šta je studija pokazala?
- Ukoliko je studija urađena, da li je Vlada KS razmatrala i prihvatila studiju?
- Ukoliko je studija urađena i prihvaćena, koji su dalji koraci; šta je sa osnivačkim
aktima, lokacijom za izgradnju tvornice i drugim?


Sanela Klarić

12.06.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničku inicijativu kako bi razmotrili uvođenje programa sufinansiranja ugradnje termo pumpi i kalorimetara za grijanje.


09.03.2023
Puni tekst pitanja:

U kojoj je fazi regulisanje uklanjanja, deponovanja i prodaje napuštenih vozila
zapačeto usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o uređenju saobraćaja u Kantonu
Sarajevo od dana 28.12.2021. godine?


09.02.2023
Puni tekst pitanja:

Poštovani, na osnovu člana 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine
Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi Novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20,
14/20, 16/22), Vladi KS, odnosno gore navedenom ministarstvu, zavodu i javnom preduzeću
upućujem zastupničku inicijativu za trajno riješiti upravljanje građevinskim otpadom:
1. Izrada Studije zbrinjavanja građevinskog otpada kojom bi se ažurirale lokacije
za odlaganje građevinskog otpada te otpada iz iskopavanja, kao i analizirali
kapaciteti na deponiji Smiljevići i potencijali reciklaže ovog otpada kako se ne bi
sav otpad odlagao
2. Planiranje i izgradnju reciklažnih dvorišta i odlagališta za građevinski otpad u
okviru javnog preduzeća koje se bavi prikupljanjem i odlaganjem otpada,
3. Donošenje standarda i propisa o građevinskim materijalima kojima se ukida
status otpada u skladu sa Pravilnikom o građevinskom otpadu (SN FBIH 93/19)
4. Pripremu smjernica za zelenu/održivu gradnju u kojim bi se nalazile informacije
o metodama i tehnikama smanjenja nastanka građevinskog otpada (ponovno
korištenje materijala, prilagodljivost, razmjena materijala, korištenje manje
toksičnih materijala) u skladu sa EU mjerama zelenog certificiranja.


23.02.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničku inicijativu za izmjenu i dopunu Poslovnika
Skupštine Kantona Sarajevo kojim bi se uspostavila Komisija za energetiku kao stalno
radno tijele Skupštine Kantona Sarajevo


Sanela Klarić

30.01.2023
Puni tekst pitanja:

Da se hitno izmijeni Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove te da se
izvrši hitno upošljavanje poljoprivrednih inspektora.


30.01.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za organizovanje tradicionalnog bazara za mikro uzgajivače voća i povrća,
proizvođače proizvoda od voća i povrća i obrtnike.


01.02.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničku inicijativu za smanjenje cijene dnevnih i poludnevnih karti za 20% u mjesecu februaru i 30% u martu i aprilu za studentice i studente u skijaškom kompeksu Bjelašnica-Igman.


14.02.2024

Sanela Klarić

14.02.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se u pomenutimzavodima obezbjedi izgradnja kapaciteta uposlenih za energetsko certificiranje i zeleno certificiranje objekata


19.02.2024

Sanela Klarić

19.02.2024
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu da na svom primjeru smanjimo količinu plastičnog otpada


30.01.2024

Sanela Klarić

30.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se unaprijedi Akcija proljetnog čišćenja KS u svrhu poticanja građana na odgovorno postupanje s otpadom na način da se otpad razvrstava u pravilno označene kese te obezbjeđivanjem adekvatne infrastrukture tokom navedene akcije


21.02.2024

Sanela Klarić

21.02.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za organizovanje radnog sastanka sa svim zainteresovanim stranama za potrebe organizovanja tradicionalnog bazara za mikro uzgajivače voća i povrća, proizvođače proizvoda od voća i povrća, drugih tradicionalnih proizvoda..


02.02.2024

Sanela Klarić

02.02.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo uvedu reciklomati radi unapređenja ekološke svijesti i odgovornosti kod osnovaca prilikom recikliranja otpada