Zastupnička pitanja

Rasim Smajić

Rasim Smajić

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Rasim Smajić, na 41. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.04.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu "za nabavljanje senzora za bezbolno i kontinuirano mjerenje niova šećera u krvi za djecu i odrasle oboljele od dijabetesa".

Inicijativa u prilogu.


Rasim Smajić

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje, vezano za objavljeni konkurs za četiri radna mjesta u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo


Rasim Smajić

Puni tekst pitanja:

" Da li privatne zdravstvene ustanove dostavljaju izvještaj o radu, godišnji? A ako ne dostavljaju zašto i šta će Ministarstvo zdravstva preduzeti u tom smislu" ?

Odgovor:

Pravni osnov za izvještavanje javnih zdravstvenih ustanova je član 27. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list RBiH“, br. 6/92, 8/93 i 13/94), i član 65. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine FBiH”, br. 46/10, 75/13) kojom se definiše obaveza Upravnog odbora da podnese izvještaj o poslovanju ustanove i to osnivaču najmanje jedanput godišnje. Kako je Skupština Kantona Sarajevo osnivač javnih zdravstvenih ustanova, putem Ministarstva zdravstva isti se traže, obrađuju i upućuju na razmatranje Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo.
Međutim, član 172. definiše...


Rasim Smajić

Puni tekst pitanja:

Zašto su poslednjih dana ploče sa natpisima na ulazu u Gradsku Vječnicu pokrivene zastavama Bosne i Hercegovine i Zastavom Evropske unije.

Naime u mnogobrojnim Tv prenosima sam primjetio da su ploče sa natpisima na ulazu u Gradsku Vijećnicu pokrivene zastavama. Preciznije desna ploča sa natpisom je bila pokrivena Zastavom Bosne i Hercegovine a lijeva ploča sa Zastavom Evropske unije.


Rasim Smajić

Puni tekst pitanja:

Molim ministra za prostorno uređenje i okoliš da mi odgovori sta je sa glamurozno najavljivanim projektom i 13 ILI i 30 neznam više ni kako se zove znam da je na području opštine Novo Sarajevo
Kao i jeli istina da je firma Rama glas pokrenula sudski spor protiv ovog projekta ako jeste koji je razlog.
Molim da mi se odgovori dali je postupak dodjele građevinske dozvole bio sproveden po zakonom propisanoj proceduri kao i da mi se dozvoli uvid u čitav postipak od samog početka.
Takodje želim da vas pitam zašto nisam bio pozvan na javnu rasprav iako sam se uredno prijavio na oglas objavljen u printanim medijima po pitanjuizdavanja ekološke dozvole.

Odgovor:

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo rješavajući po zahtjevu „ANS DRIVE“ d.o.o. Sarajevo i „ SmartInvest“ d.o.o.Sarajevo donijelo je rješenje broj: 05-23-733/05  od 05.03.2015.godine kojim se imenovanim daje urbanistička saglasnost za izgradnju stambeno poslovne građevine „I 13“ u ulici Kolodvorska Sarajevo, na zemljištu označenom kao kč. br. 3346/11, 3346/12, 3346/46, 3346/47, 3346/48, 3346/49, 3346/50, 3346/51, 3346/52 i 3346/54 K.O. Novo Sarajevo I-novi premjer, što odgovara k.č.br. 421, 415, 2632, 2778, 2779, 2777, 2774, 2775, 2776 i 2773 K.O. Sarajevo-...


Puni tekst pitanja:

Molim ministra za boračka pitanja da mi odgovori ko su članovi svih komisija koje su formirane u ministarstvu za boračka pitanja u 2015 godini. Molim da mi se dostave spiskovi sa imenima i prezimenima kao i stručnom spremom svih članova komisija sa posebnim osvrtom na stručne komisije.
Takodje zahtjevam da se navede na koji period su imenovani i koja je visina naknade.

Ukoliko uvaženi ministar ne odgovori u što kračem mogućem roku isto pitanje postavljam premijeru Skupštine Kantona Sarajevo gos.Elmedinu Konakoviću


Rasim Smajić

Puni tekst pitanja:

„Molim da mi se dostavi koji su zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo primali paušal i u kojem periodu i koji su zastupnici primali paušal u Domu naroda Federacije BiH. Također
da mi se dostavi koji zastupnici iz Skupštine Kantona Sarajevo primaju paušal u Domu naroda Federacije BiH u sazivu 2014.-2018.“

Odgovor:

U vezi sa postavljenim zastupničkim pitanjem dostavljamo sljedeći

O D G O V O R
U Skupštini Kantona Sarajevo trenutno pravo na zastupnički paušal ostvaruju sljedeći zastupnici:
1. Ademović Kemal,
2. Akšamija Goran,
3. Aljović Hamed,
4. Avdibegović Neira,
5. Babić Ana,
6. Bajrović Izudin,
7. Bjelak Nermin,
8. Čelik Mirza,
9. Čomor Eldar,
10. Ćudić Sabina,
11. Delalić Sabahudin,
12. Dovadžija Amar,
13. Filipović Selma,
14. Forto Edin,
15. Halilović Semir,
16. Kerla Bibija.
17....


Puni tekst pitanja:

"1. Dali možemo reći građanima KS da će isporuka plina biti redovna kao i servisiranje obaveza u 2016. god.
2. U kom realnom periodu možemo očekivati prestanak redukcije vode u KS."


Puni tekst pitanja:

"Molim da mi se dostavi koji su zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo primali paušal i u kojem periodu i koji su zastupnici primali paušal u Domu naroda Federacije BiH. Takođe da mi se dostavi koji zastupnici iz Skupštine Kantona Sarajevo primaju paušal u Domu naroda Federacije BiH. U sazivu 2014-2018. "


Rasim Smajić

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Rasim Smajić na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje i pokrenuo inicijativu vezano za neplatiše vode i ostalih komunalija.

Pitanje možete naći u prilogu.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva privrede možete naći u prilogu.


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Rasim Smajić na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za "rekonstrukciju objekta Doma zdravlja Kumrovec".

Pitanje možete naći u prilogu.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva zdravstva nalazi se u prilogu.


Rasim Smajić

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Rasim Smajić na Trećoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.05.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za "Registar popisane materijalne imovine zdravstvenih ustanova Kantona Sarajevo", a koje u cjelosti glasi:

"Da li postoji Registar popisane materijalne imovine zdravstvenih ustanova Kantona Sarajevo?
Da li je imovina uknjižena ili se nalazi u fazi uknjižbe?
Da li je urađena i da li će se uraditi nova procjena vrijednosti imovine?

Obrazloženje:
Iz izvještaja zdravstvenih ustanova da se zaključiti da se koristi stara procjena imovine, te he imovina podcijenjena, prema sadašnjem stanju"

Odgovor:

Odgovor Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i odgovori 12 zdravstvenih ustanova nalaze se u prilogu.


Rasim Smajić

Puni tekst pitanja:

Poslanik/zastupnik Rasim Smajić na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.03.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je poslaničko/zastupničko pitanje upućeno Vladi Kantona Sarajevo.

"Šta će Vlada Kantona Sarajevo uraditi da se sprovedu pravosnažne izvršne sudske presude koje su zaposlenici tražili po osnovu kršenja radnog zakonodavstva?"

Napominjem da je neizvršavanje sudskih presuda krivično djelo i da neko mora odgovarati. Svi smo dali svečanu izjavu da ćemo poštovati Ustav i zakone ove zemlje i omogućiti funkcionisanje pravne države.