Zastupnička pitanja

Nermin Bjelak

Nermin Bjelak

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Nermin Bjelak je na 36. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 20.12.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio zastupničko pitanje:

Tražim da mi se dostavi pismeni odgovor ko je nadležan nad sprovođenjem Zakona vezanih za oblast nelegalnog rada rezanja i sušenja drveta u gradskom naselju i zašto organ koji je nadležan ne zatvara takve firme koje svojim radom ugržavaju život i zdravlje građana grada Sarajeva?

Obrazloženje u prilogu.


Nermin Bjelak

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Nermin Bjelak je na 33. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 02.10.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, postavio zastupnička pitanja upućena Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade, vezano za Osnovnu školu Porodice ef. Ramić.


Nermin Bjelak

Puni tekst pitanja:

Tražim da se prije početka rada sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, intonira Himna Bosne i Hercegovine

Odgovor:

Podržana Inicijativa od svih zastupnika


Nermin Bjelak

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Nermin Bjelak postavio je zastupničko pitanje, vezano za dodjelu sredstava od Ministarstva za boračka pitanja.

Pitanje se nalazi u prilogu.


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Nermin Bjelak je postavio zastupničko pitanje upućeno ministru za boračka pitanja:
"Molim da mi odgovori koliko je bilo zapošljavanja u Ministarstvu za boračka pitanja u proteklim godinama 2015-2016".


Nermin Bjelak

Puni tekst pitanja:

odnosi se primanja koja su zastupnici KS ostvarili od komisija koja su formirana pri ministarstvima KS.

Kojima je isplaćena materijalnu dobit iz budžet KS za vremenski period 2015-2016 kao i drugim zastupnicima sa Federalnog i Državnog nivoa.

Tražim da mi se dostave imena i prezimena i iznos koji su primili za rad u komisijama u navedenom perodu.


Nermin Bjelak

Puni tekst pitanja:

Ovim putem Vam se želim obratiti po pitanju problema koji imaju ugostitelji, hotelijeri zbog neregistrovanih privrednih subjekata koji pružaju usluge smještaja u Kantonu Sarajevo. Turizam je trenutno najznačjanija privredna grana u Kantonu pa i samim tim neophodno da se određene stvari dovedu u red tako da i Kanton a i ugostitelji imaju koristi. Naime, trenutno u Sarajevu ima preko 550 neprijavljenih smještajnih kapaciteta, privatnih kuća i stanova koji se reklamiraju kao apartmani na međunarodnim stranicam aza izdavanje smještaja. Pošto ove smještajne jedinice nisu registrovane, nadležne inspekcije nemaju pravnu moć da urade bilo šta po ovom pitanju. Niti jedan inspektor ne može bez sudskog naloga ući u prvatni posjed i izvršiti kontrolu. Pored toga želimo navesti da vlasnici ovakvih smještajnih kapaciteta ne plaćaju ništa državi, boravišnu taksu, turističko osiguranje, PDV, porez na dobit. Samo u Opštini Stari Grad ima preko 250 smještajnih kapaciteta koji su prijavljeni na internet stranuicama za izdavanje smještaja, a koji nemaju potrebnu dokumentaciju. Susjedne države, Hrvatska i Crna Gora su ovaj problem riješili tako što su nadležna Ministrstva poslala zahtjev menadžmentu tih stranica da se ukloni ponuda neprijavljenih subjekata. Zato tražim da Ministarstvo Privrede Kantona Sarajevo pošalje dopis prem atim stranicama i zahtjev da se pooštre mjere za registraciju novih subjekata i da se pošalje zahtjev istima da ponovo pošalju svu dokumentaciju kojim će dokazati postojanje svih pravnih i materijalnih uslovaza obavljanje djelatnosti. Veći broj tih stranica i ne traže odgovarajuću papirologiju, tj.dokumentaciju zato što im je cilj da ostvare veći prihod, a to ima negativan uticaj na privredu Kantona Sarajevo.


Nermin Bjelak


Puni tekst pitanja:

„Dugovanje FK Sarajevo prema MUP-u Kantona Sarajevo u iznosu od 455.446,00 KM – faza realizacije naplate duga“.

Odgovor:

Odgovor na poslaničko pitanje:
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo je, u zakonskom roku, putem Pravobranilaštva Kantona Sarajevo pokrenulo postupak naplate duga FK Sarajevo putem Suda i to za potraživanja po osnovu izvršenih usluga obezbjeđenja fudbalskih utakmica u 2013., 2014. i 2015. godini.
S tim u vezi obavještavamo Vas da je između FK Sarajevo, Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo i Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, dana 29.01.2016. godine, potpisan Ugovor o vansudskoj nagodbi u kojem je definisan način naplate duga FK Sarajevo...


Nermin Bjelak

Puni tekst pitanja:

"Predlažem da se ubrza sudska procedura konfiskovanih vozila u KS i da se ista dodjele MUP-u KS na upotrebu, što bi bila značajna pomoć u njihovom radu. "


Puni tekst pitanja:

"Da li Vlada KS priprema strategiju smanjenja aero-zagađenja u KS jer je to glavni ekološki i zdravstveni problem? "


Nermin Bjelak

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Nermin Bjelak, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje: „Molim ministra unutrašnjih poslova da mi u pisanoj formi dostavi informaciju o dugovanju Fudbalskog kluba Sarajevo prema Ministarstvu unutrašnjih poslova i Vladi Kantona Sarajevo“?


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Nermin Bjelak, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje: „Da li je ograničen rok za odgovor o dobijanju jednokratne novčane pomoći demobilisanim borcima“?


Puni tekst pitanja:

"Šta će Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade poduzeti da se utvrdi odgovornost direktora škola zbog postupaka i radnji koje imaju za posljedicu pravljenje štete budžetu Kantona Sarajevo u iznosu preko 250.000,00 KM?".


Nermin Bjelak

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Nermin Bjelak na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Da li postoji strategija Vlade Kantona Sarajevo o eventualnom prihvatanju izbjeglica iz bliskoistočnih zemalja koja se ovih dana dešava u našem susjedstvu, što najvjerovatnije neće ni nas zaobići?"

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i raseljena lica nalazi se u prilogu.


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Nermin Bjelak na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Da li je istina koja je objavljena ovih dana u sredstvima informisanja da je u nekim ministarstvima i njima odgovornim institucijama primljen određeni broj ljudi bez odobrenja i saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo, koja je donijela Uredbu o zabrani zapošljavanja u Kantonalnim institucijama do 31.12.2015.godine?"


Nermin Bjelak

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Nermin Bjelak na Petoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 21.07.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Zašto se ne poštuje prioritet pri zapošljavanju djece boračke populacije. Posebno djece čiji su očevi nosioci najvećih ratnih priznanja. Tražim da Vlada i Ministarstvo za boračka pitanja naprave registar te djece i da ih pokušaju zaposliti. Sramotan je odnos nekih institiucija i ustanova prilikom zapošljavanja djece boračkih populacija."

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za boračka pitanja možete naći u prilogu.


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Nermin Bjelak na Petoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 21.07.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Da mi direktor gospodin Safet Baltić dostavi spisak uposlenika KJKP Park d.o.o. Sarajevo".


Nermin Bjelak

Puni tekst pitanja:

Poslanik/zastupnik Nermin Bjelak na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je poslaničko/zastupničko pitanje upućeno ministru kulture i sporta.

S obzirom da se radi o Sportsko rekreativnom centru Bossina koji se nalazi u Zaostrogu a ujedno je u suvlasništvu Kantona Sarajevo. Zatražio bih odgovore na pitanja koja glase:

1. Kolika je vrijednost imovine sa kojom raspolaže Kanton Sarajevo?
2. Ko upravlja SRC Bossina?
3. Kakvo je trenutno stanje?
4. Da li su članovi skupštine i nadzornog odbora legalni članovi SRC?
5. Da li je podnesen izvještaj o radu Nadzornog odbora i ko su članovi Skupštine i NO iz Sportskog saveza i iz Skupštine KS?

A nadam se da će izvještaj biti pozitivan, jer je prošla Vlada uložila više hiljada za revitalizaciju SRC Bossina. Također, bi zatražio da mi se odgovori dostave u pisanoj formi.“

Odgovor:

U vezi navedenog pitanja Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo daje sljedeći odgovor:

1. Kolika je vrijednost imovine sa kojom raspolaže Kanton Sarajevo?

BOSSINA d.o.o. Zaostrog je tvrtka (preduzeće) koju su zajednički osnovali Kanton Sarajevo i Sportski savez BiH u periodu 1999. - 2000. godine i registrovali u Republici Hrvatskoj u Trgovačkom sudu u Splitu kao trgovačko društvo sa ograničenom odgovornošću u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima Republike Hrvatske.
Temeljni (osnovni) kapital za Bossina d.o.o. Zaostrog iznosi 18.600 kuna i vodi se po 50% na...


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Nermin Bjelak na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje upućeno premijeru Vlade Kantona:

"Da mi se dostavi zaključak sa zajedničkog sastanka na koje su bili prisutni članovi Vlade Kantona Sarajevo, premijer, ministar MUP-a Kantona Sarajevo, ministar kulture i sporta i predstavnici fudbalskih klubova Sarajeva, Željezničara i Olimpika. Kako i na koji način će se riješiti problem oko osiguravanja utakmica u Kanton Sarajevo kao i svi drugi sportski događaji koji su komercijalnog značaja. Ujedno da pohvalim premijera i ministre što su iznašli mogućnost za rješavanje ovog problema i što su na jedan način pomogli sportu u Kanton Sarajevo, koji je na rubu svoje egzistencije. Također moje drugo poslaničko pitanje bit će upućeno ministru kulture i sporta gdinu Samiru Rešidatu. S obzirom da se radi o sportsko rekreativnom centru Bosina, koji se nalazi u Zaostrogu a ujedno u suvlasništvu Kantona Sarajevo zatražio bih odgovor na sljedeća pitanja a glase:
Kolika je vrijednost imovine sa kojom raspolaže Kanton Sarajevo? Ko upravlja sportsko rekreativnim centrom Bosina? Kakvo je trenutno stanje? Da li su članovi Skupštine i NO legalni članovi Sportsko rekreativnog centra? Da li je podnesen izvještaj o radu NO? i ko su članovi Skupštine i NO iz sportskog saveza i Skupštine Kantona Sarajevo? A nadam se da će izvještaj biti pozitivan jer je prošla Vlada uložila 400.000 KM za revitalizaciju Sportsko rekreativnog centra. Također bih tražio da mi se odgovori dostave u pismenoj formi."