Ministarstvo pravde i uprave

Tražim da dostavite tačnu informaciju o odlasku/napuštanju novinara u zadnjih 12 mjeseci sa ovog medija? (Jasmin Begić, Sunčica Šehić, Lejla Kurbegović, Aid Mršić, Lejla Lipa) 2. Koliko je uredničkih ugovora zaključeno u posljednja 24 mjeseca i po kojem

Postavljeno na: 
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 

Molim Ministarstvo pravde i uprave zbog molbe etažnih vlasnika kojima je u Općini Ilidža rečeno da disciplinski postupak za nezakonito postupanje općinskih inspektora nadležno je Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo, odnosno njegova Disciplinska

Postavljeno na: 
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 
Odgovor: 

Donošenja novog Pravilnika o radu i sistematizaciji radnih mjesta JP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. prekršene procedure, jer se smatra da Vijeće uposlenika i Sindikat nisu adekvatno upoznati sa istim, pa je čak Sindikat povukao prethodno datu saglasno

Postavljeno na: 
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 
Odgovor: