Ministarstvo pravde i uprave

Zastupnička inicijativa “za reviziju diploma, uvjerenja i svjedodžbi zaposlenih u kantonalnim institucijama i tijelima, kantonalnim organima uprave i upravnim organizacijama, javnim preduzećima i javnim ustanovama, zavodima i fondovima, čiji je osnivač Ka

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa “za provođenje i preispitivanje provođenja obaveza iz poglavlja IX Zakona o upotrebi znakovnog jezika u KS (tj. Članova 25, 26, 27, 28 i 29)”.

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa “za donošenje Odluke o privremenom dodjeljivanju saglasnosti za rad necertificiranim tumačima znakovnog jezika u Kantonu Sarajevu”.

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

• U kojoj fazi realizacije je pripremanje nacrta Zakona o kažnjavanju govora mržnje i kada bi se navedeni materijal mogao naći na dnevnom redu zasjedanja vlade i skupštine Kantona Sarajevo?

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

1. Zašto je 13.8.2019.g. v.d. direktorica Ljevak, uručila otkaz ugovora o radu dugogodišnjoj uposlenici koja je zaposlena od 2009. godine, koja nije član Vijeća uposlenika TVSA, te zašto je neposredno nakon uručivanja otkaza dodijeljeno unapređenje pr

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa da se objedine javne nabavke za notarske i advokatske usluge za sva ministarstva, javne ustanove i preduzeća kako bi se trošak za takve usluge smanjio ili da se razmotri upošljavanje novih pravnika ukoliko bi to bila jeftinija opci

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničau inicijativa Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo za izmjenu i dopunu UREDBE O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U ZAVODIMA, AGENCIJAMA, DIREKCIJAMA I UPRAVNIM ORGANIZACIJAMA, PRAVNIM LICIMA S JAVNIM OVLAŠTENJIMA NA TERITORIJI KANTONA, G

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

“Molim Ministarstvo pravde i uprave KS da me obavijesti šta je do sada učinjeno po pitanju aktivnosti kako bi se građanima omogućio slobodan i besplatan (bez naknade) online pristup svim aktima koje Kanton Sarajevo i njegovi organi objavljuju u Službenim

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: