Predsjedavajući/Predsjedavajuća Skupštine KS

Podnosim inicijativu za održavanje tematske sjednice Skupštine KS o sigurnosnoj situaciji u KS, a na kojoj će obavezno biti prisustvo policijskog komesara i načelnika sektora/jedinica u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova KS

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Upućujem inicijativu ministru unutrašnjih poslova gosp. Admiru Katici i Vladi KS da hitno sastave izvještaj o sigurnosnoj situaciji u Sarajevu i da sazovu hitnu vandrednu sjednicu Skupštine KS na kojoj ćemo raspravljati samo o ovoj temi

Inicijativa radi održavanja hitne tematske sjednice Skupštine KS sa ciljem preispitivanja svih reformskih procesa u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u KS, posebno aktuelnog strateškog dokumenta SAFER

Inicijativa za umanjenje cijene zakupa za ustanovu Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba

Inicijativa da se dosttavi na uvid cjelokupna dokumentacija o dodjeli sredstava iz Programa održivog povratka svim zastupnicima u Skupštini KS

Postavljeno na: 
12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa u vezi sa određenim izmjenama rasporeda (satnica) vožnji na redovnoj liniji Doglodi-Otes-Ilidža te na redovnoj liniji Ilidža-Kovači

Postavljeno na: 
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Klub SDP BiH Sarajevo pokreće inicijativu da se u okviru minute šutnje, nakon intoniranja himne Bosne i Hercegovine, oda počast i za sve poginule borce Narodno-oslobodilačkog rata 1941-1945.

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori