Predsjedavajući/Predsjedavajuća Skupštine KS

Inicijativa: “Tražim da nadležne službe na jasan i pregledan način objave sva glasanja u ovom sazivu skupštine po imenu i prezimenu zastupnika po svim tačkama na svim sjednicama Skupštine Kantona Sarajevo".

Postavljeno na: 
40.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: