Predsjedavajući/Predsjedavajuća Skupštine KS

Zaključak Vedran Jakupović (28.09.2020)

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 28.09.2020. godine, na prijedlog zastupnika Vedrana Jakupović, donijela je sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

Obavezuje se Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo da zakaže nastavak 27.radne sjednice u periodu od 7 dana od 28.09.2020.godine.

Zaključak Vildana Bešlija (28.07.2020)

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 28.07.2020. godine, na prijedlog zastupnice Vildane Bešlija, donijela je sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

1. Obavezuje se Skupština Kantona Sarajevo da na narednoj radnoj sjednici na dnevni red uvrsti tačku o stanju prostornog uređenja, građenja, te zaštite šuma na prostoru planina Bjelašnica i Igman.

Pitanje upućujem predsjedavajućem Skupštine KS kao i rukovodstvu ovog doma, te pitam kada ćemo konstituisati etičku komisiju koju smo imenovali na prošloj radnoj sjednici, jer čini mi se da će njen rad zaista biti neophodan u narednom periodu.

Postavljeno na: 
Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 

Zastupničko pitanje: “Kojim Zakonom se zapošljavaju ljudi u ministrastvima Kantona Sarajevo?”

Postavljeno na: 
Četvrta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori