Predsjedavajući/Predsjedavajuća Skupštine KS

Na osnovu Poslovnika Skupštine KS, ponovo upućujem inicijativu za planiranje sredstava i uvođenje programa poticaja/sufinansiranja kod ugradnje solarnih panela za proizvodnju elekrične energije, sistema toplotnih pumpi i slično, kako za individualna domač

Postavljeno na: 
Peta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 

• Podnosim inicijativu da Skupština Kantona Sarajevo u suradnji sa resornim Ministarstvom za nauku, visoko obrazovanje i mlade najkasnije u narednih 6 mjeseci pripreme tematsku sjednicu sa radnim naslovom: „Stanje mentalnoga zdravlja mladih Kantona Saraje

Postavljeno na: 
Druga radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 

Vlada Kantona Sarajevo je 10. oktobra informisala javnost da je utvrdila tekst nacrta Zakona o sportu Katona Sarajevo. Da li je nacrt navedenog zakona dostavljen u skupštinsku proceduru, te ukoliko jeste kada će biti razmatran na Skupštini Kantona Sarajev

Postavljeno na: 
Prva radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Pitanje vezano za amandmane na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2022. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osig. KS.

Postavljeno na: 
52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori