Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Zašto su se pravili kriteriji i bodovali aplikanti prilikom prijave na program Subvencioniranje mladih pri rješavanju stambenogpitanja, akoćete podijeliti novac linearno-uiznosu od4800 KM-za sveone koji su ispunili kriterije, čime nećete ispuniti obećanje

Postavljeno na: 
13. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Da li se do kraja oktobra 2023. godine trebao realizirati projekat toplifikacije općine Vogošća? Da li su sredstva bila osigurana i u kom iznosu? Da li je urađena studija izvodivosti daljinskog grijanja osigurana od str EBRD, ako jeste ko je radio studiju

Postavljeno na: 
12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa da se odmah poduzmu sve potrebne aktivnosti i obezbjede svi potrebni uslovi kako bi se izvršila revizija starih/postojećih ugovora o korištenju toplotne energije i zaključivanju novih ugovora sa postojećim korisnicima uslugan u pogledu sadržaj

Postavljeno na: 
12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

1. Kada će KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo izvršiti izmjenu svih postojećih Ugovora o korištenju toplotne energije sa korisnicima usluga u pogledu sadržaja ugovora..2. Kada će KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo prestati da krši pravo na imovi

Postavljeno na: 
12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Na osnovu molbe etažnih vlasnika podnosim inicijativu da izvršite nadzor nad radom upravnika na sljedećim adresama: RAdenka Abazovića 2A, 2B, 2C,2D

Postavljeno na: 
12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori