Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Inicijativa da se provedu aktivnosti u svrhu namjenskog izdvajanja sredstava za funkcionisanje RCUO "Smiljevići" u Budžetu za 2024. godinu

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa za uvođenje dvolinijskog odvoza otpada u individualnim stambenim objektima i podjelu kanti za odlaganje mješovitog i reciklažnog otpada u MZ Naselje heroja Sokolje, Dobroševići i Briješće

Kada je planirano raspisivanje javnog poziva za prijave mladih koji zadovoljavaju uslove za subvenciju rješavanja stambenog pitanja po prvi put?

U kojoj fazije izrada prijedloga i dopuna Zakona o prostornom uređenju KS sa akcentom na rješavanju problema izgradnje montažnih punionica za električna vozila i kada će se on naći u skupštinskoj proceduri

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Molim informaciju u kojoj fazi se nalazi projekat kolektora Bjelašnica - Hadžići-Brezovača i koliko će se planiranih sredstava u ovoj godini utrošiti na ovaj projekat?

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Kada će biti objavljen javni poziv za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih u KS za 2023. godinu?

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Da li ste, nakon provedenih mjera energetske efikasnosti, izvršili umanjenje temperaturnog gradijenta te da li je izvršena promjena krivih u dijagramima grijanja odnosno automatika kotla prema novim parametrima za sljedeće objekte:

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa za vraćanje u posjed kapele Sveti Marko na istoimenom groblju u Koševu, Sarajevu i to od strane KJKP Pokop prema Crkvi Sv. Arhanđela Mihaila i Gavrila (Stara pravoslavna crkva)

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Da li je Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS upoznato sa zagađenjem vode na području općine Hadžići?

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori